Regering en sociale partners leggen prioriteiten vast om 120.000 extra Vlamingen aan de slag te krijgen

De Vlaamse regering en de sociale partners slaan de handen in elkaar om tussen nu en 2024 zo’n 120.000 extra Vlamingen aan het werk te krijgen. In een engagementsverklaring verbinden ze zich ertoe om drie strategische maatregelen te nemen.

Het akkoord komt er door de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. Er zijn veel openstaande vacatures en een lage werkloosheidsgraad. In 2018 lag de Vlaamse werkzaamheidsgraad op 75,2 procent, wat lager is dan het Europese gemiddelde. Bovendien piekt het aantal mensen dat op pensioen gaat tussen 2023 en 2028. In het regeerakkoord maakt de Vlaamse regering zich sterk dat ze de werkzaamheidsgraad zal optrekken tot 80 procent.

Drie prioriteiten

Concreet is het de bedoeling om tijdens deze legislatuur 120.000 extra mensen aan het werk te krijgen. De regering verwacht een groei van 26.000 jobs per jaar, maar geeft tegelijk aan dat er vervanging moet komen voor 13.000 mensen die op pensioen gaan. Daarom zijn er 11.000 extra werkenden per jaar nodig. Om dat te bewerkstelligen, schuiven de regering en de sociale partners een drieledig plan naar voren:

 • Werkzoekenden begeleiden: hier ligt een belangrijke rol voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Die moet ‘vrij ingeschreven werkzoekenden actiever begeleiden en ondersteunen’, klinkt het. Zo hoopt de Vlaamse regering dat deze groep mensen vlotter een job vindt.
 • Niet-actieven stimuleren: de regering wil ‘de vijver om in te vissen vergroten’ door vier prioritaire groepen aan te pakken. Het gaat om mensen die niet participeren aan de arbeidsmarkt en ook geen werk zoeken. Er komen later concrete maatregelen en acties om volgende groepen naar de arbeidsmarkt te brengen:
  • Jongeren die niet in een opleiding zitten en geen werk hebben. ‘Vlaanderen telt naar schatting 56.000 jongeren in deze situatie. Hier ligt dus een groot potentieel’, stelt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).
  • Mensen met een leefloon
  • Mensen met een RIZIV-uitkering voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
  • Herintreders: mensen die de arbeidsmarkt tijdelijk verlaten hebben om zorgtaken op te nemen.
 • Mensen aan de slag houden: mensen die werken, moeten ook aan de slag kunnen blijven, klinkt het. Op dit punt wil de regering niet enkel samenwerken met de sociale partners, maar ook met de onderwijsinstellingen. ‘Als we willen excelleren op vlak van ondernemen, innovatie en economie, dan moeten we eerst daarin excelleren’, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Belangrijke slotbemerking: de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners (ABVV, Unizo, ACV, VOKA, ACLVB, Boerenbond en Verso) hebben vrijdagochtend slechts een engagementsverklaring ondertekend. De gedetailleerde uitwerking volgt in een akkoord dat ‘in de nabije toekomst’ gesloten wordt. Daarna zullen de betrokken partijen deze afspraken en doelstellingen zullen ook jaarlijks opvolgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20