Regering-De Croo gaat dit jaar uit van een begrotingstekort van 10,7 procent

De Belgische premier Alexander De Croo liet dinsdag weten dat de regering haar ontwerpbegrotingsplan heeft overgemaakt aan de Europese Commissie. De regering gaat voor 2020 uit van een begrotingstekort van 10,7 procent.

De regering-De Croo heeft in het plan haar verwachtingen moeten bijstellen. Oorspronkelijk ging de regering uit van een begrotingstekort van 10,3 procent voor 2020. De nieuwe verwachting ligt met 10,7 procent dus hoger.

Ook voor 2021 is de federale regering minder optimistisch. Waar De Croo eerst nog uitging van een tekort van 6 procent is dat nu 6,9 procent. De structurele tekorten bedragen 6,4 procent voor dit jaar en 5,6 procent voor volgend jaar.

Steunmaatregelen corona

Waarom de tekorten zo hoog oplopen is geen mysterie. De regering heeft dit jaar allerhande steunmaatregelen gelanceerd om de financiële impact van de coronacrisis op gezinnen, zelfstandigen en bedrijven binnen de perken te houden.

Voor alle overheden samen is er sprake van een financiële inspanning ten belope van 17,5 miljard euro of 3,9 procent van het bbp. De federale overheid neemt daarvan met 12,7 miljard euro aan steunmaatregelen driekwart voor haar rekening.

De belangrijkste steunmaatregel is de tijdelijke werkloosheid. De federale regering heeft daar in totaal meer dan 3,7 miljard euro aan gespendeerd. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen kostte de overheid ruim 2,7 miljard euro. De overheid legt ook een provisie van meer dan 3,6 miljard euro aan voor kosten die te maken hebben met de strijd tegen corona.

De overheid heeft ook nog tal van andere fiscale maatregelen genomen, waaronder:

  • een BTW-verlaging voor de horeca: 347,5 miljoen euro
  • een lastenverlaging via de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die minder een beroep doen op tijdelijke werkloosheid: 460 miljoen euro
  • een carry back-regeling die bedrijven extra ademruimte moet geven: 527 miljoen euro

‘De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis. Ook economisch is de tol bijzonder zwaar. De federale regering engageert zich om iedereen die getroffen is zoveel mogelijk te ondersteunen’, aldus de premier. ‘Dit jaar werd al voor 12,7 miljard euro aan steun uitgetrokken en ook volgend jaar laten we niemand achter. We zullen blijven doen wat nodig is om iedereen zoveel mogelijk te steunen en de kans te geven deze moeilijke periode te overbruggen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20