Recyclage lithium-batterijen wordt grote uitdaging

Er moet een systeem uitgewerkt worden om in de toekomst de gebruikte honderdduizenden lithium-batterijen van elektrische wagens te verwerken. Dat zeggen medewerkers van de Europese Unie. Daarbij wordt opgemerkt dat er van lithium grotere voorraden beschikbaar zijn dan van andere zeldzame grondstoffen zoals nikkel en kobalt, die in hybride en de eerste elektrische wagens werden gevonden. Bovendien is de recyclage van lithium vijf keer duurder dan de ontginning, waardoor gevreesd wordt dat weinig autobedrijven zich bereid zullen tonen tot grootschalige recyclage.

“Elektrische wagens worden door sommige milieugroepen geïdealiseerd,” merkt het magazine Euractiv op. “Er moet echter niet alleen gezorgd worden dat er met milieuvriendelijke energievoorraden kan worden gewerkt, maar ook de recyclage van de zware lithium-ion batterijen, die tot 250 kilogram kunnen wegen, wordt een uitdaging.” Ernst Ulrich von Weizsäcker, voorzitter van het International Resource Panel van het United Nations Environment Programme (UNEP), wijst er daarbij op dat het recyclageniveau van hightech-metalen op dit ogenblik minder dan 1 procent bedraagt.

De Europese Unie heeft bepaald dat de lidstaten tegen eind volgend jaar 25 procent van alle gebruikte batterijen moeten inzamelen. Over een periode van vijf jaar moet dat verder stijgen tot 45 procent. “Er is echter heel wat scepsis of deze doelstellingen kunnen worden gehaald,” voert Euractiv aan. “Men beseft dat er binnenkort een gigantische voorraad gebruikte lithium-batterijen zal moeten worden verwerkt, ondanks de inspanningen van de producenten om de levensduur van de producten te verlengen.”

Volgens ramingen zullen er tegen het midden van het decennium 500.000 lithium-batterijen beschikbaar moeten zijn. Door de hoge kost van de batterijen zal er volgens een aantal waarnemers wellicht gewerkt worden met leasing-formules. (MH)

Meer