Rechts- of linkshandig: wie is slimmer?

Ooit, in een niet zo ver verleden, werd er gedacht dat er iets mis was wanneer men linkshandig bleek te zijn. Die tijd behoort inmiddels tot de geschiedenis en recent is zelfs het beeld ontstaan dat linkshandigen talentvoller zouden zijn dan rechtshandigen. Wat is daar echter van aan en is de wetenschap er eindelijk in geslaagd wie het slimste is?

Er is geen sluitende verklaring, maar uit onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University blijkt wel dat het salaris van rechtshandigen gemiddeld 12% hoger ligt dan het loon van hun linkshandige collega’s.

Daarin zien sommigen een bevestiging van het feit dat rechtshandigen slimmer zouden zijn. “Uit studies blijkt dat rechtshandigen beter scoren op cognitieve tests,” zegt onderzoeker Joshua Goodman. “Het verschil is echter klein: rechtshandigen scoren een tiende van een standaardafwijking beter.” Ook de mythe dat er meer linkshandigen aan de top van de cognitieve curve te vinden zijn wordt door deze studies ontkracht.

Bezeten door de duivel

Studies tonen verder aan dat linkshandigen meer emotionele en gedragsproblemen hebben, vaker met leerstoornissen zoals dyslexie te kampen hebben en een groter risico lopen hun studies vroegtijdig te zullen afbreken. Hierdoor werken ze ook minder in ‘cognitief veeleisende’ beroepen. Ongeveer één op de acht mensen is linkshandig, vaker mannen dan vrouwen.

Tot enkele decennia geleden werden linkshandigen vaak nog gediscrimineerd. Scholen lieten bijvoorbeeld niet toe dat met de linkerhand werd geschreven en heel wat toestellen waren ook niet aangepast aan linkshandige gebruikers.

Er waren zelfs tijden dat van linkshandigen werd gedacht dat ze bezeten waren door de duivel. Het is niet toevallig dat sinistra, het Latijns voor links, later een negatieve bijklank kreeg in het woord sinister. En het Franse gauche betekent niet enkel links, maar ook onhandig.

Linkshandige presidenten

“Tegenwoordig is dat beeld wel helemaal aangepast,” schrijft Joshua Goodman. “Mensen baseren zich op anekdotes, zoals het feit dat vier van de zeven meest recente Amerikaanse presidenten linkshandig waren, om het idee te ondersteunen dat linkshandigen bovengemiddeld intelligent zouden zijn.”

Toch moet ook Goodman concluderen dat rechtshandigen cognitief sterker lijken dan linkshandigen. Linkshandigen hebben vaker een fysiek veeleisende job en hebben fysiek dan ook zeker geen achterstand.

Dokter Goodman wijst er tenslotte ook op er bij genetisch linkshandigen, waar het gedrag niet is aangeleerd, nagenoeg geen verschillen met rechtshandigen kunnen worden vastgesteld. De verklaring voor het cognitieve voordeel van rechtshandigen moet dus blijkbaar eerder worden gezocht in de omgeving waarin ze opgroeiden dan in de genen waarover ze beschikken.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.