Rapport: ‘Investeringsbanken negeren Klimaatakkoord van Parijs’

De grote investeringsbanken zijn ook na de afkondiging van de Klimaatakkoorden van Parijs zwaar in fossiele brandstoffen blijven investeren. Die betichting staat in een rapport van een coalitie van milieuverenigingen.

De studie is opgesteld door het Rainforest Action Network, BankTrack, het Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance en de Sierra Club.

Beloftes

De Klimaatakkoorden van Parijs werden bijna vijf jaar geleden gesloten. ‘Sindsdien hebben de vijfendertig grootste investeringsbanken van de wereld samen meer dan 2.660 miljard dollar (2.425 miljard euro) in projecten rond fossiele brandstoffen geïnvesteerd,’ aldus het rapport. ‘Dit toont duidelijk dat de sector onvoldoende actie onderneemt om de klimaatcrisis te bestrijden.’

‘Uit de gegevens blijkt dat de internationale bankwereld niet alleen de financiering van fossiele brandstoffen in het algemeen opvoert,’ zegt Alison Kirsch, hoofdauteur van het rapport en onderzoeker bij het Rainforest Action Network. ‘Er blijkt zelfs vooral een sterke toename bij investeringen in bedrijven die de grootste emissies veroorzaken,’

‘Veel investeringsbanken hebben de voorbije twaalf maanden geregeld aangekondigd hun investeringen in vervuilende industrieën te beperken. Beloofd werd de ontginning van steenkool, arctische brandstoffen en teerzanden uit de portfolio’s te schrappen. De concrete praktijk toont echter weinig overeenstemming met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.’

Fracking

Het rapport wijst er onder meer op Amerikaanse instellingen sinds de aankondiging van het Klimaatakkoord van Parijs een bedrag van ruim 241,5 miljard pond hebben geïnvesteerd in fracking. Een groot deel van die middelen ging naar initiatieven in het Permian Basin in Texas.

In Canada spitste de sector zich vooral toe op de financiering van teerzandprojecten in de provincie Alberta. Chinese banken hebben anderzijds de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in de ontginning van steenkool en de bouw van elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen.

‘Het rapport maakt duidelijk dat het beleid van de banken in de klimaatcrisis jammerlijk faalt,’ aldus Kirsch.

Volgens het rapport heeft JP Morgan Chase de voorbije vier jaar de grootste investeringen in fossiele brandstoffen gedaan. Er is sprake van een bedrag van meer dan 250 miljard dollar. Op de tweede plaats staat Wells Fargo met bijna 200 miljard dollar. Daarna volgen Citigroup, Bank of America en Royal Bank of Canada.

Meer