In professionele omgeving hebben psychopaten grote voordelen

Psychopathische eigenschappen kunnen in werkelijkheid een positieve bijdrage leveren aan de professionele carrière, het dagelijkse leven en persoonlijke relaties. Dat is de boodschap van het boek ‘The Good Psychopath’s Guide to Success‘ van schrijver Andy McNab en psycholoog Kevin Dutton.

De auteurs geven toe dat hun stelling op het eerste zicht tegen elke intuïtie lijkt in te gaan, maar toch kunnen er in het dagelijkse leven volgens McNab en Dutton talloze omstandigheden worden aangetroffen die duidelijk maken dat psychopathische karaktereigenschappen vaak een cruciaal voordeel opleveren om een probleemsituatie op te lossen of gestelde doelstellingen te bereiken. Kevin Dutton, professor psychologie aan de Oxford University, heeft eerder onderzoek gedaan naar psychopatie bij gespecialiseerde legereenheden, chirurgen, beheerders van beleggingsfondsen en succesrijke advocaten. Tijdens dat onderzoek kwam hij ook in contact met Andy McNab, een gewezen sergeant bij de Britse Special Air Services (SAS), die volgens tests ook een aantal psychopathische karaktereigenschappen vertoonde.

Psychopaten kunnen belangrijke voordelen opleveren in professionele omgeving…

“In nagenoeg alle onderzochte beroepen werd psychopathie vastgesteld,”? geeft Dutton aan. “Men mag psychopathie echter niet als een zwart-wit fenomeen bestempelen. In werkelijkheid is er sprake van een gradatie, net zoals gewicht of grootte.”?

“Onder meer in een professionele omgeving kunnen psychopaten belangrijke voordelen opleveren,”? zegt professor Dutton. “Men kan er immers op rekenen dat de psychopaat zich volledig op zijn taak zal focussen. Psychopaten zijn in staat om hun empathie uit te schakelen en ook andere bekommernissen te blokkeren, zodat ze optimale operatoren zijn om binnen omgevingen met een grote druk te functioneren.”?

Het is volgens McNab echter cruciaal dat de empathie niet volledig wordt uitgeschakeld. Wie zijn omgeving constant ongenadig behandelt, dreigt daarvoor immers vroeg of laat de rekening gepresenteerd te krijgen. Dat vermogen vormt volgens hem het verschil tussen de goede en slechte psychopaat.

…en in persoonlijke relaties

Maar ook in persoonlijke relaties kan psychopathie volgens de auteurs voordelen opleveren. “Veel problemen ontstaan omdat partners wanhopig proberen om de relatie in stand te houden,”? geeft McNab aan. “Vaak is het beter om te beseffen dat de relatie voorbij is en op te stappen.”? De auteurs voegen er aan toe dat psychopaten ook geen rekening hoeven te houden met de mening of de goedkeuring van hun omgeving. Dat biedt hen de mogelijkheid om hun eigen pad te volgen, wat hen vaak voordelen kan opleveren. Die voordelen kunnen volgens McNab en Dutton ook positief zijn, aangezien de eigenschap de psychopaat ook de mogelijkheid kan bieden om zich af te keren van negatieve invloeden in zijn omgeving. “Het boek heeft niet bedoeling om van mensen psychopaten te maken,”? geeft professor Dutton nog aan. “Wel moet het een hulp kunnen zijn om op een aantal psychopathische eigenschappen te kunnen terugvallen wanneer daarvoor nood is.”? (mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.