PS wil een verbod op werknemers ontslaan tijdens coronacrisis

De Franstalige socialisten dienen een wetsvoorstel in dat bedrijven verbiedt om personeelsleden te ontslaan, en dit tot eind oktober.

‘We vinden het onbillijk mochten ondernemingen, die gebruik kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid en steunmaatregelen genieten, toch werknemers ontslaan, zeker in geval die ondernemingen dividenden uitkeren’, betogen PS-Kamerleden Ludivine Dedonder, Marc Goblet, Sophie Thémont, Jean-Marc Delizée en Ahmed Laaouej in het wetsvoorstel, dat woensdag in de Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen besproken wordt.

De PS haalde de mosterd bij andere Europese overheden. ‘De Spaanse regering heeft beslist dat er tijdens de crisis geen werknemers mogen worden ontslagen. In Italië geldt een verbod op ontslag gedurende zes maanden. Duitsland heeft ten behoeve van de werknemers een alomvattend beschermingspakket uitgewerkt’, staat er te lezen. Parallel diende PVDA/PTB een gelijkaardig wetsvoorstel in.

Wel om dringende redenen

Het verbod is enkel gericht op eenzijdige opzeggingen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. ‘Voor zover er geen sprake is van dringende reden voor ontslag. Het verbod geldt evenmin als er voor de werkgever sprake is van een samenloop van omstandigheden, zoals een faillissement.’ Ten slotte wil de PS deze maatregel met terugwerkende kracht invoeren, voor ontslagen sinds 1 april.

In de krant Het Laatste Nieuws noemt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen dat wetsvoorstel onbegrijpelijk. ‘Werkgevers ontslaan nooit mensen voor hun plezier. In moeilijke tijden is een bedrijf soms genoodzaakt om mensen te ontslaan om het voortbestaan van de onderneming en de jobs van andere werknemers te garanderen’, zegt de werkgeversorganisatie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20