Prostitutie voor beginners

In Spanje is een groep sekswerkers uit Barcelona gestart met introductiecursussen in de prostitutie. De cursussen zijn een initiatief van de Asociación de Profesionales del Sexo, een groep van acht sekswerkers die lobbyen voor een verbetering van de rechten van de prostituées. Organisator Conxa Borrell, die zelf zeven jaar in de sector actief is geweest, benadrukt dat elk beroep een opleiding nodig heeft en vormt de prostitutie daarop geen uitzondering. De cursussen kunnen volgens haar een aantal normen helpen stellen die het beroep kunnen helpen professionaliseren. Het initiatief heeft bij prominente Spaanse feministen echter al tot grote verontwaardiging geleid.

De opleiding omvat een intensieve training van vier uur en kost aan de deelnemers 45 euro. “Door de moeilijke Spaanse economische situatie worden steeds meer vrouwen in de richting van sekswerk gedreven,” merkt Conxa Borrell op. “Die vrouwen hebben echter een professionele opleiding nodig. De eerste sessie trok vijftien vrouwen van tweeëntwintig tot vijftig jaar aan. Een aantal deelnemers overwoog in het beroep te stappen, terwijl anderen al actief waren als prostitué en meer informatie wensten. Het beroep van prostitué is niet gemakkelijk. Er is immers geen enkel ander vak waarin zoveel intimiteit met een ander persoon wordt gedeeld. Bovendien wordt in de media een compleet vertekend beeld over het beroep gecreëerd.”

“Een opleiding van vier uur is eigenlijk niet voldoende om alle aspecten van het beroep te benaderen,” zegt Borrell nog. “Onder meer zou aandacht moeten worden besteed aan het stigma dat met prostitutie gepaard gaat, maar ook aan de gevaren die aan het beroep verbonden zijn en aan fiscale problemen en marketing.” Borrell merkt op dat de grote vraag naar de cursus de initiatiefnemers heeft aangezet om bijkomende cursussen te organiseren. Ze voegt er aan toe dat deze opleidingen alleen door een prostitué kunnen worden gegeven. Ook psychologen, antropologen of politieke wetenschappers hebben immers niet het inzicht in het beroep dat door de prostitué zelf is opgebouwd.

“Spanje zit in een impasse,” zegt Conxa Borrell. “Door de economische crisis worden velen met werkloosheid geconfronteerd, maar toch moet de hypotheek worden afbetaald en moeten kinderen worden gevoed. Voor vele vrouwen lijkt prostitutie een uitweg uit die uitzichtloze situatie.” Ook zijzelf is naar eigen zeggen door gelijkaardige omstandigheden in het beroep terecht gekomen, maar kon ze nergens informatie over het werven van klanten en gangbare tarieven vinden. Lidia Falcon, oprichter van de Partido Feminista de Espana, zegt echter te willen vernemen of de Spaanse overheid door het gedogen van het initiatief de prostitutie als een alternatief voor werkloosheid beschouwt.

Lidia Falcon geeft toe dat Spanje, net zoals vele andere landen, een ambigue houding tegenover prostitutie hanteert. Prostitutie is in Spanje niet illegaal, maar kent ook geen enkele wettelijke regeling. In Barcelona lopen sekswerkers en klanten van straatprostitutie risico op boetes en in Madrid worden gelijkaardige maatregelen overwogen. Volgens ramingen zijn er in Spanje ongeveer vierhonderdduizend sekswerkers actief. Gemiddeld zouden de sekswerkers op een daginkomen van 50 euro kunnen rekenen. Falcon heeft zelf jaren strijd geleverd om prostitutie in Spanje illegaal te laten verklaren. De prostitutie-cursus moet volgens haar dan ook absoluut worden veroordeeld.

De organisatoren laten volgens Falcon uitschijnen dat vrouwen uit vrije wil in de prostitutie gaan, terwijl er in werkelijkheid sprake is van uitbuiting en vernedering. De psychologe Cristina Garaizabal, die Borrell heeft ondersteund bij het organiseren van de cursussen, noemt de houding van Falcon echter verbazend.  “De feministen klagen erover dat de deze vrouwen een slachtoffer zijn, maar anderzijds verzetten ze zich tegen elke inspanning die prostituées de mogelijkheid zou bieden om hun autonomie en beslissingsmacht te verbeteren,” aldus Garaizabal. “De deelnemers aan de cursus werden ook niet tot prostitutie gedwongen. Vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel, komen niet naar de cursus.”

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.