Professor Hans Degryse: “Val SVB leidt niet tot besmetting van Europese banken, maar kan rentebeleid Fed en ECB beïnvloeden”

Hans Degryse, professor Finance aan de KU Leuven, analyseerde in onze radioshow The Morning Drive het kapseizen van Silicon Valley Bank, de grootste bankcrash sinds de financiële crisis van 2008.


Luister naar het interview met professor Hans Degryse (KU Leuven):


Hebben we een goed overzicht van de impact?

Hans Degryse: “Men had schrik dat er bepaalde besmettingseffecten gingen ontstaan, dus dat er spill-overs gingen gebeuren naar andere instellingen. Men heeft dat via het garanderen van alle deposito’s door de federale overheid in de Verenigde Staten proberen in te perken.”

“Dus laat ons zeggen: ik denk dat het directe gevaar van spill-over naar andere instellingen – of tenminste deposanten van andere instellingen – daardoor wel beperkt is.”

Is de vergelijking met de bankencrisis uit 2007-2008 dan niet terecht?

“Wel, voor het ogenblik niet. Maar never say never. Het is voorlopig een alleenstaand geval met een aantal andere banken die wel geaffecteerd zijn. Ik denk dat men een stuk geleerd heeft uit de bankencrisis: door het garanderen van de deposito’s probeert men die contagion-effecten in te perken.”

Wat betekent dit eigenlijk voor banken die zelf deposito’s hadden staan bij Silicon Valley Bank?

“Da’s een goeie vraag. Normaal gezien gaat ook het interbankenverkeer afgedekt worden, zodat men spillover-effecten naar andere instellingen vermijdt. Er zijn ook een aantal dochterbedrijven – bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Dat Britse dochterbedrijf is intussen verkocht aan HSBC.”

Zijn er bij ons banken geaffecteerd?

“Er zijn geen gevallen bekend in het publieke domein. Mijn vermoeden is dat Silicon Valley Bank een regionale speler was – vooral in Silicon Valley – met relatief weinig directe interconnecties met het Europese bankwezen.”

Hans Degryse

Wat moet je op dit moment als regering doen om de schade zoveel mogelijk te beperken? Deposito’s garanderen, maar is dat genoeg?

“Dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Na de financiële crisis heeft men de regulering een stuk aangeschroefd, maar is er lobbying geweest vanuit de banksector om op de niet zo grote, maar toch belangrijke banken in de VS – zoals Silicon Valley Bank – softere regulering toe te passen: de liquiditeits- en kapitaalvereisten waar de Europese banken en alle grootbanken ter wereld aan moeten voldoen, waren niet van toepassing – of toch niet in die mate – bij SVB.”

“De deposito’s onder 250.000 dollar vallen sowieso onder de Amerikaanse spaargarantie. De vraag is wat je met de bedragen boven 250.000 dollar doet. De Amerikaanse overheid heeft nu beslist om die ook te garanderen. Maar de vraag is of dit geen moral hazard (vrijbuitersgedrag waarbij banken laks worden, red.) creëert.”

Fed en ECB

Gaan er nog spill-over effecten komen?

“Er zijn macro-economische spill-over effecten aan het plaatsvinden. Eén daarvan is dat de geloofwaardigheid van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, een stukje ondermijnd wordt.”

“De markten gingen er tot voor kort van uit dat verdere rentestijgingen nodig zijn om de inflatie te bekampen. Maar nu heeft men geleerd dat die rentestijgingen gemaakt hebben dat dat deze bank overkop gegaan is, ook omwille van het feit dat ze hun renterisico’s niet hebben afgedekt. Men twijfelt er aan of de Federal Reserve nog zo strak haar monetair beleid gaat verstrakken, gezien de mogelijke neveneffecten op de financiële sector.”

“In Europa zien we de langetermijnrente een stuk dalen omwille van flight to safety (beleggers vluchten naar veilig staatspapier, red.). Maar misschien dat men ook begint te denken van: ‘De Europese Centrale Bank kan ook in een gelijkaardig vaarwater komen’.”

“De redenering is dan dat de ECB de inflatie niet al te sterk gaat proberen te beperken, om onze financiële instellingen niet in mogelijk gevaar te brengen, tenminste als die onvoldoende ingedekt zijn tegen renterisico’s.”

(nd)

Meer