Proces van Sihame El Kaouakibi lijkt te vallen in grote verkiezingsjaar 2024

“Schot in de zaak”, zo heet dat dan bij de Belgische justitie: Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi is nu al blijkbaar de volle vier keer ondervraagd door speurders. En het verslag van de gerechtelijk expert, een bedrijfsrevisor, die een forensische doorlichting van de financiële handel en wandel van El Kaouakibi maakte, voor zover dat mogelijk is, is ook klaar.

  • Tot zover het goede nieuws, in de affaire die de Wetstraat vorig jaar weken in de ban hield. Daarbij lekte onder meer uit dat Open Vld 50.000 euro als ‘startpremie’ of ‘tekengeld’ aan de kandidate gaf, om de lijst te komen versterken.
  • Maar uiteindelijk was het vermeende grootschalige fraude met subsidies, in haar kluwen aan vzw’s en vennootschappen, dat haar de das om deed: ze werd door haar partijvoorzitter Egbert Lachaert aan de deur gezet.
  • Dat alles maakte de politieke schade voor de liberalen niet minder, zeker niet omdat El Kaouakibi ondertussen wel blijft zetelen in het Vlaams Parlement, waar ze telkens opnieuw ziektebriefjes indient en nooit meer is opgedaagd.
  • De advocaten van El Kaouakibi klagen ondertussen steen en been, omdat ze geen inzage krijgen in het dossier, nu bijna een jaar nadat alles lang en breed in de pers werd uitgesmeerd. Dat gebeurde na verschillende klachten van bestuurders in haar vennootschappen, en doorlichtingen van de Antwerpse stadsdiensten, die haar voor miljoenen subsidies gaven.
  • De advocaten bevestigen ondertussen wat al geweten was: het is de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie (CDBC), die het onderzoek naar zich heeft getrokken, en die de ondervragingen leidt. Het onderzoek werd vorig jaar gestart, en draait officieel om “valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen”.
  • De timing van het proces, pijnlijk traag in België nog steeds, doet in de wandelgangen van de Wetstraat wat zenuwen ontstaan: logischerwijze vindt het plaats binnen twee jaar, in 2024.
  • Dat komt bijzonder slecht uit voor de liberalen, die El Kaouakibi op het schild hesen als boegbeeld. En evengoed waren er N-VA-kopstukken, met onder meer minister-president Jan Jambon (N-VA), die haar royaal subsidies toestopten. Het hele proces zou wel eens een ferme schaduw op het verkiezingsjaar 2024 kunnen werpen: dan moet een nieuwe Kamer, een Vlaams Parlement, een Europees Parlement, maar ook overal nieuwe gemeenteraden verkozen worden.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20