Polen nu grootste migrantengemeenschap van het VK

In Groot-Brittannië wonen op dit ogenblik 831.000 Polen. Daarmee is India niet langer het belangrijkste land van herkomst in de migratie naar Groot-Brittannië. Dat blijkt uit gegevens van het Britse Office for National Statistics.

De cijfers tonen tegelijkertijd dat in Groot-Brittannië vorig jaar voor de eerste keer in de geschiedenis meer dan drie miljoen inwijkelingen uit andere landen van de Europese Unie herbergt. Het voorbije jaar kende Groot-Brittanië een netto-immigratie van 336.000 personen. Dat betekende een daling met 2,68 procent tegenover het jaar voordien. Bij die immigranten werden ook 180.000 inwoners uit andere lidstaten van de Europese Unie geteld. De immigratie blijft drie keer hoger dan de doelstellingen die de Britse regering heeft gesteld. De resultaten tonen volgens waarnemers dan ook welke opdracht de Britse premier Theresa May te wachten staat wanneer het land na een vertrek uit de Europese Unie de instroom van buitenlanders zou proberen te beperken.

Ierland

Opgemerkt wordt dat vorig jaar 303.000 inwijkelingen om professionele redenen naar Groot-Brittannië zijn uitgeweken. Slechts één keer in de geschiedenis werd een hoger niveau opgetekend, hoewel minder dan zes op tien nieuwkomers een welomschreven functie kon voorleggen. Het aantal ingeweken studenten lag op het laagste niveau in negen jaar. Ierland was historisch de grootste bron van de Britse immigratie. Dertien jaar geleden werd die positie echter overgenomen door India. Kort daarop opende toenmalig Brits premier Tony Blair echter de grenzen voor inwijkelingen uit de Oost-Europese landen die inmiddels tot de Europese Unie waren toegetreden. Sindsdien heeft Polen – dat tot het begin van de jaren vijftig na Ierland de belangrijkse factor in de Britse immigratie was – ongeveer 750.000 nieuwe inwijkelingen aangebracht. Het Migration Observatory aan de Oxford University benadrukt dat Ierland en de voormalige kolonies historisch de belangrijkste basis vormden voor de Britse immigratie, maar die rol werd de voorbije periode door de Europese Unie overgenomen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20