Het tekort dat niemand had verwacht: plots is er te weinig CO2

Door de hoge energieprijzen zien veel bedrijven zich genoodzaakt om de productie terug te schroeven. En dat heeft soms opvallende gevolgen. Een hogere gasprijs zorgt er namelijk ook voor dat er een tekort aan CO2 is.

De energiecrisis treft ons op verschillende fronten. De inflatiecijfers van de afgelopen maanden tonen aan dat de opgelopen elektriciteits- en gasprijzen ervoor zorgen dat ook tal van andere producten duurder worden, zoals voeding. De bedrijven rekenen een deel van die energiekosten door aan de consumenten. Andere ondernemingen schroeven dan weer de productie terug.

Dat is bijvoorbeeld iets wat we zien bij de producenten van ammoniak. Bij de productie van dat goedje komt er CO2 vrij. Dat product wordt onder meer gebruikt in de voedings-, vlees- en drankindustrie en de farmasector. Door de hoge gasprijzen is de productie van ammoniak, en dus ook van CO2, fors teruggevallen. En daar zien we vandaag al de effecten van.

Bierbrouwers en slachthuizen in de problemen

Brouwerij Huyghe, producent van onder meer Delirium Tremens en Averbode, waarschuwt bijvoorbeeld vanaf dinsdag de productie noodgedwongen te zullen moeten stilleggen als er geen nieuwe voorraad CO2-gas wordt geleverd. Alain De Laet, topman van Huyghe, liet donderdag in een reactie tegenover VTM Nieuws weten dat de brouwerij zo’n 1.500 ton CO2 per jaar verbruikt. “Daarvoor betalen we normaal 375.000 euro. De prijs is wegens overmacht nu opgelopen tot meer dan 5 miljoen euro”, klonk het. “Dat is dan ook de reden waarom we de activiteiten staken.”

De Belgische vleesfederatie Febev zegt aan De Tijd dat ook de vleesindustrie zwaar wordt getroffen door het CO2-tekort. Dat gas wordt namelijk gebruikt bij de verdoving van dieren. “De slachthuizen werken met wettelijk vastgelegde schema’s en uren waarop er geslacht moet worden. Zonder verdoving wordt dat in de war gestuurd. Er zijn ook regels die bedrijven beletten om dieren naar andere slachthuizen te brengen”, aldus Michael Gore, voorzitter van Febev. “Slachthuizen worden voor een ultimatum gezet: ofwel betalen ze de hogere prijs, ofwel worden de leveringen stopgezet”, vervolgt hij.

Ook de producenten van droogijs komen in de problemen, waardoor er binnenkort misschien minder diepvriesproducten in de winkel zullen liggen. Droogijs wordt immers gebruikt tijdens het transport.

Andere landen in de wereld worden door hetzelfde probleem getroffen. In het Verenigd Koninkrijk houdt het ministerie van Milieubeheer, Voedselvoorziening en Plattelandszaken regelmatig vergaderingen met industriegroepen om te bespreken hoe een CO2-tekort in de komende weken kan worden beperkt.

Wachten op prijsdaling gas

Hoelang zal het tekort aanhouden? Dat valt moeilijk te voorspellen. Zoals bij tal van andere producten zal de prijs pas dalen wanneer energie goedkoper wordt. Producenten zouden bio-ethanol en ethyleenoxide als alternatief voor ammoniak kunnen gebruiken, maar de CO2 die daarbij vrijkomt, is onvoldoende.

“De CO2 die ontstaat bij de productie van ammoniak is vrij zuiver, en dus voor ons het meest efficiënt om te verwerken en te leveren. Bovendien zijn bio-ethanolfabrieken veel kleiner, maar 20 of 30 procent van de capaciteit van een ammoniakfabriek. Ze kunnen het verlies aan productiecapaciteit niet meteen opvangen”, verduidelijkt Johan Desmet, Beneluxdirecteur bij Nippon Gases, aan De Tijd.

(mah)

Meer