Penneo: ‘ambitie om standaardoplossing op Belgische markt te worden’

Geschreven met input van Penneo

De Deense groep Penneo, gespecialiseerd in oplossingen voor het digitaal ondertekenen van documenten, ziet heel wat potentieel op de Belgische markt onder meer dankzij de grotere welwillendheid om te digitaliseren en automatiseren. Samen met Yuri Beckers, adoption manager bij het Deense bedrijf, en al enkele jaren actief met Belgische klanten, kijken we onder de motorkap van Penneo.

Waarvoor staat adoption manager eigenlijk?

Yuri Beckers: Het woord zegt het zelf: ik toon aan potentiële klanten ons product, hoe alles werkt en zet hen uiteindelijk op weg. En eenmaal ze klant zijn, bouw ik de relatie verder uit door antwoorden op hun vragen te geven en hen op alle mogelijke manieren verder te helpen en ondersteunen. Het moet echter vooral een wisselwerking en samenwerking zijn want ik ontvang ook graag feedback van klanten, waar wij op onze beurt mee aan de slag kunnen om ons product verder te verbeteren.

Wat is de marktpositie van Penneo en wat zijn de ambities?

Yuri Beckers: In de Nordics (Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland) zijn we de marktleider. In Denemarken bijvoorbeeld is meer dan 66% van alle jaarverslagen die in 2020 bij de Deense bedrijfsautoriteit werden ingediend, door Penneo afgehandeld.  We willen graag in de rest van Europa de standaardoplossing voor boekhouding en auditkantoren worden zodat het hele workflowproces van digitale handtekeningen efficiënter en compliant kan verlopen.

Is dat een realistische doelstelling gezien de marktverschillen binnen Europa?

Yuri Beckers: Er zijn uiteraard verschillen maar we zien dat er in België bijvoorbeeld een hele grote markt is. In België zijn er 1,2 miljoen kmo’s en al deze entiteiten werken met documenten die ondertekend dienen te worden. Het niveau van digitalisering en automatisatie ligt bovendien in België heel hoog. Bij veel klanten en geïnteresseerden merken we dat de drive aanwezig is om een versnelde automatisering te realiseren. Door die mindset is het ook makkelijker om met hen over ons aanbod te praten.

Hoe positioneert Penneo zich als u naar een potentiële klant gaat?

Yuri Beckers: We zijn een nieuwe speler in België en zoeken graag partners om mee samen te werken. We kunnen voor toegevoegde waarde zorgen maar ook wij kunnen leren van hoe ze werken en functioneren. Het is een wisselwerking van informatie. 

En hoe vindt u concreet potentiële klanten?

Yuri Beckers: Een gedeelte gebeurt via mond-aan-mond reclame door klanten die tevreden zijn en het doorvertellen. We werken reeds met enkele grotere namen in België en zij doen eigenlijk grotendeels onze promotie. We bezoeken tevens beurzen en conferenties en daar praten we met veel mensen. Naderhand komen veel bedrijven bij ons aankloppen die interesse tonen. 

En naar wie richt u zich binnen bedrijven?

Yuri Beckers: We gaan altijd op zoek naar de juiste personen en die kunnen flink uiteenlopende activiteiten hebben. Belangrijke beslissingen worden genomen door een partner of financieel persoon, dus die moeten we zeker aanspreken. Maar ook de secretaresse of boekhouder, de personen die met veel documenten werken, moeten we kunnen bereiken en de mogelijkheid bieden om ons systeem te testen en te zien hoe het werkt. Daarnaast praten we tevens graag met een IT-persoon in verband met het opzetten van een (open) API-koppeling en andere mogelijkheden. We moeten uiteindelijk aan al die mensen kunnen aantonen dat werken met Penneo voor toegevoegde waarde zorgt.   

Kunt u de return on investment van een Penneo-implementatie berekenen en aantonen?

Yuri Beckers: Jazeker, door via ons systeem te werken kunnen de operationele kosten voor de goedkeuring en ondertekenen van jaarverslagen bijvoorbeeld met 93% verminderen. Voor grotere klanten komt het al snel neer op een jaarlijkse kostenbesparing van zo’n 1,8 miljoen EUR en een tijdswinst van 1 à 2 uur per klant. Van sommige klanten hoorden we daarnaast dat ze tien keer sneller en meer ondertekende documenten terugkrijgen dan voorheen. 

Hoe zit het met de prijs om met u in zee te gaan? Is er een verschil tussen grote en kleine bedrijven?

Yuri Beckers: Het is verschillend per klant. Het hangt af van hoeveel klanten ze hebben, hoeveel transacties ze doen of het minimale aantal documenten dat per jaar ondertekend dient te worden. We bekijken ook hoeveel klanten van de klant zelf bij de implementatie van onze diensten zal gebruik maken. Zijn de verwachtingen 200 of 300 van de in totaal 500 klanten dan zal die prijs verschillen. We stellen samen met de klant deze prognoses op en berekenen zo een prijs die verschilt per klant. 

Wie zijn de grote concurrenten? 

Yuri Beckers: Er zijn reeds ondertekeningspakketten op de markt zoals SignHere en Connective. We zien ons echter niet als een platform voor digitale handtekeningen, hoewel Penneo in 2014 wel zo is begonnen. We zijn ondertussen gegroeid naar een ecosysteem voor automatiseringsoplossingen, ook voor bedrijven die actief zijn in antiwitwas-sectoren. Deze laatste willen we helpen om documenttransacties te optimaliseren en tevens aan de compliance eisen te voldoen. Het gaat dus al lang niet meer alleen over het zetten van een digitale handtekening. We kijken naar het gehele proces dat vooraf speelt en hoe er wordt gewerkt. En daarna bekijken we welke oplossingen we kunnen bieden door bijvoorbeeld een extra laag van automatisatie, compliance en beveiliging toe te voegen. 

Hoe probeert u audit- en boekhoudkantoren te overtuigen die nog geen klant zijn?

Yuri Beckers: We laten Penneo door hen gebruiken waardoor ze kunnen zien hoe gebruiksvriendelijk en eenvoudig het is. Door dit gebruik kunnen ze vrij snel de waarde inzien. Bij Penneo hoeft een persoon die bijvoorbeeld 6 documenten dient te ondertekenen slechts eenmaal zichzelf te identificeren met bijv. ItsMe, en dan krijgen de juiste documenten automatisch de correcte handtekening. Alles kan in 1 keer ondertekend worden. Al deze mensen die nog niet volledig gedigitaliseerd zijn, hebben misschien verschillende softwarepakketten, drukken nog papier af en versturen nog papieren via de post waardoor de opvolging van bepaalde documenten misschien niet altijd helemaal duidelijk is. Bij Penneo zetten we al deze zaken in één overzicht zodat ze onder meer kunnen zien welke documenten er verstuurd zijn, of er automatisch herinneringsmails moeten worden verstuurd, wie en wie nog niet ondertekend heeft, wanneer een persoon die de documenten heeft bekeken nog niet heeft getekend. Uiteindelijk nemen we veel werk uit handen waardoor er veel tijd kan worden vrijgemaakt die ze voor hun eigen klanten kunnen gebruiken.

Is België groot genoeg voor Penneo?

Yuri Beckers: Wij vinden van wel en we hebben reeds enkele grote bedrijven als klant waardoor we doorgroeimogelijkheden hebben. We zien mede dat dankzij Itsme en de coronapandemie Belgische bedrijven die voorheen weigerachtig stonden om Penneo onder de arm te nemen nu wel de stap willen zetten. En zoals ik eerder zei, is er een duidelijke wens om de automatisatie en digitalisatie op te krikken. 

Wie zijn uw klanten in België?

Yuri Beckers: Op dit moment hebben we vooral accountancy- en auditbedrijven en richten we onze inspanningen hierop. We kijken voortdurend hoe we deze ondernemingen kunnen helpen, ook intern met de HR-gerelateerde zaken of met interne contracten die ondertekend moeten worden of papierwerk met leveranciers, de fiscus en dergelijke. Er zijn duidelijk doorgroeimogelijkheden naar andere een dienstverlening. Vastgoedmakelaars en juridische entiteiten staan sinds kort ook op onze radar. 

Hoe sterk is de groep gegroeid?

Yuri Beckers: Twee jaar geleden waren we nog met zo’n 40 medewerkers en inmiddels zijn we rond de 90 werknemers met 22 verschillende nationaliteiten. Tijdens covid zijn we verdubbeld in omvang. En het harde werk heeft ervoor gezorgd dat we sinds begin april ook op de Nasdaq Copenhagen Main Market genoteerd staan. En dankzij de private plaatsing van enkele maanden terug, die 8 miljoen EUR heeft opgeleverd, kunnen we nieuwe markten, zoals de Belgische, aanboren. 

Hoe ziet u Penneo de komende jaren evolueren? 

Yuri Beckers: We zullen de komende jaren op heel wat nieuwe markten onze activiteiten ontplooien en in België hopen we grotere klanten te kunnen aantrekken. Ik denk daarnaast dat onze naam en onze oplossingen bekender zullen worden, vooral dankzij hun gebruiksvriendelijkheid. Aan ons productaanbod zullen we ook blijven werken, onder meer dankzij uitwisseling met klanten die ons aanpassingsmogelijkheden aanreiken. In de Nordics hebben we reeds ons KYC-product op de markt en ook in andere landen zou dit op de markt moeten komen zoals in België. Ten slotte verwacht ik ook dat we ons steeds meer zullen koppelen aan andere software en integraties doorvoeren zodoende nog meer mogelijkheden te kunnen aanbieden. 

Meer