Overstromingsramp in Shanghai heeft gevolgen voor hele wereld

De Chinese metropool Shanghai loopt een belangrijk risico om door een vernietigende stormvloed getroffen te worden. Europese steden zijn daarentegen relatief goed beschermd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leeds in negen kuststeden over de hele wereld. De onderzoekers merken dat het risico voor de steden niet alleen beperkt blijft tot de blootstelling aan een mogelijke overstroming, maar moet ook rekening worden gehouden met de impact op de gemeenschap, het zakenleven en de economische activiteit.

“Het is belangrijk om een inzicht te hebben in de capaciteit van de steden om zich na een overstroming opnieuw te herstellen,” merkt onderzoeksleider Nigel Wright op. “Daarbij moet ook rekening gehouden worden met voedselvoorziening en de mogelijkheid om gebouwen en infrastructuur snel te herstellen. Shanghai loopt een bijzonder groot risico, want de regio kent frequente stormen en dreigt door de stijgende zeespiegel nog kwetsbaarder te worden. Een groot gedeelte van de bevolking leeft in potentiële overstromingsgebieden, maar de stad is slecht voorbereid op dergelijke rampen.”

Een zware overstroming zou volgens professor Wright niet alleen zware gevolgen kunnen hebben voor de bevolking van Shanghai, maar ook voor heel China en door de grote economische rol van stad ook voor de rest van de wereld. De onderzoekers merken op dat Shanghai kwetsbaarder is voor overstromingen dan armere steden zoals Dhaka in Bangladesh, dat nochtans ook zware consequenties zou moeten dragen van een dergelijke ramp. Ook Manilla in de Filipijnen en Calcutta in India behoren volgens de onderzoekers tot grote risicogebieden.

De Europese steden Marseille en Rotterdam lopen eveneens risico’s op overstromingen door gewelddadige stormen, hoog waterpeil en laaggelegen stadsdelen. “Maar deze steden hebben een goede infrastructuur uitgebouwd om de impact van overstromingen te beperken,” voert Nigel Wright aan. “Bovendien hebben deze metropolen een strikt bouwbeleid uitgewerkt voor bedreigde gebieden. Deze steden kunnen zware klappen krijgen, maar zullen zich ook snel opnieuw kunnen herstellen.” (MH)

Meer