Overgewicht is sociaal, maatschappelijk en economisch probleem

Overgewicht is niet alleen een probleem voor de volksgezondheid, maar ook een economisch en maatschappelijk probleem. Zo heeft het bedrijfsleven in toenemende mate te maken met verzuim en verminderde productiviteit. Er zijn ook maatschappelijke kosten, al zijn deze minder goed meetbaar.

Het is echter aannemelijk dat dikke mensen minder snel carriëre maken omdat ze tegen allerlei vooroordelen aanlopen, en dikke kinderen worden vaker gepest op school, wat weer mogelijk een wissel trekt op de verdere schoolloopbaan en de carriëreperspectieven erna. De economische gevolgen van overgewicht zijn niet alleen merkbaar in een toenemend verzuim en een afnemende productiviteit, maar ook in directe en indirecte ziektekosten. De zorgkosten van overgewicht houden vooral verband met de behandeling van hartziekten, diabetes en aandoeningen van het bewegingsapparaat, beroertes en kanker.

Hoewel recente cijfers over de zorgkosten ontbreken, is in Nederland becijferd dat door preventie van overgewicht ruim een miljard euro op de gezondheidszorg bespaard kan worden. Om zoveel mogelijk maatschappelijke actoren te mobiliseren, heeft de overheid het Convenant Overgewicht opgesteld dat een breed pakket van maatregelen inhoudt, variërend van massamediale campagnes tot gerichte interventies.

[Bron : Economisch Statistische Berichten]

Meer