Orthodoxe rabbijnen staan voor onmogelijke uitdaging: WhatsApp

De Raad van Tora Wijzen, een forum van de meest ultra-orthodoxe rabbijnen in Israël, wil actie ondernemen tegen de applicatie Whatsapp, die volgens hen voor vele volgelingen een populaire methode zou geworden zijn om roddels en zelfs ongepaste beelden en video’s uit te wisselen.

Er is dan ook een decreet uitgevaardigd dat de orthodoxe joden zou verbieden nog langer van WhatsApp gebruik te maken en er werden instructies gegeven om enkel nog smartphones te kopen die uitgerust zijn met filters die alleen informatie doorlaten die door de geestelijke overheid werd goedgekeurd. De ingreep is volgens critici de zoveelste poging van de rabbijnen om de impact van de moderne media te blokkeren.

Isolatie

Kinderen uit joodse gezinnen die toch van Whatsapp gebruik blijven maken, zouden worden uitgesloten uit de ultra-orthodoxe scholen. Ook zou men geen toegang meer krijgen tot arbeidsplaatsen in de instellingen van de orthodoxe gemeenschap.

“De ultra-orthodoxe leiding heeft altijd al de moderne media uit zijn gemeenschap proberen te weren uit vrees dat de informatie hun samenleving zou corrumperen,” zegt het magazine The Economist.

“In het verleden was het voor deze traditionele strekkingen van het jodendom gemakkelijk om zichzelf van de seculiere wereld te isoleren en vijandige invloeden uit te sluiten. Die situatie is door de technologie echter gevoelig veranderd.”

“Een televisietoestel werd als een zondig toestel beschouwd,” aldus The Economist. “Het was echter gemakkelijk de aanwezigheid van een toestel te ontdekken. Het apparaat heeft een grote omvang en heeft bovendien een prominente antenne nodig. Het bezit van een toestel was een reden voor onmiddellijke uitsluiting.”

“Ook seculiere kranten konden alleen buiten de haredi-wijken worden gekocht en dienden in het geheim te worden gelezen. Alle gedrukte media zijn onderworpen aan de supervisie van de rabijnen en worden vaak gecensureerd.”

“De media moeten een strikte code volgen. Een foto van een vrouw is verboden, net zoals referenties naar seksuele onderwerpen of geweld. Ook eerbied tegenover de rabbijn is verplicht.”

Speciale ringtones

“Het is voor de volgelingen van de orthodoxe strekkingen duidelijk dat een godsvrezend bestaan, met respect voor de regels van de Tora, de enig mogelijk levenswandel kan zijn,” benadrukt het magazine. “Een seculier leven leidt onvermijdelijk naar de afgrond. Het internet heeft dat echter allemaal veranderd.”

“De rabbijnen hebben geprobeerd om computers uit de woning te verbannen, maar dienden in te binden omdat de apparatuur nodig bleek voor professionele doelstellingen. Vervolgens ondernamen ze pogingen om connecties met het internet te verbieden, maar door mobiele technologieën zijn die bepalingen irrelevant geworden.”

De ultra-orthodoxe gemeenschap heeft echter een gigantische koopkracht. De Israëlische mobiele providers hebben dan ook toegestemd om smartphones met gegarandeerd koshere connecties op de markt te brengen, waardoor alle seculiere applicaties zijn uitgesloten en uitsluitend een selectie goedgekeurde informatie-diensten wordt verstrekt.

Om te garanderen dat de gelovigen de voorgeschreven technologie gebruiken, bezitten de telefoons een specifieke groep telefoonnummers en een speciale ringtone. Vele jongeren hebben het decreet echter genegeerd en hebben twee mobiele apparaten gekocht. Eén toestel is voor de gelovige gemeenschap, maar het tweede apparaat garandeert contact met de buitenwereld. (mah)

Meer