Opvallend oordeel van de fiscus: “Afschrijving renovatiekosten kustappartement niet mogelijk omdat flat door stijging zeespiegel onbewoonbaar zal worden”

De Belgische belastingdienst heeft een opvallend oordeel geveld over de afschrijvingen van de renovatiekosten van een appartement aan zee door een vennootschap. De fiscus heeft bij een dossier een negatief advies gegeven omdat “het appartement op termijn onbewoonbaar zal zijn door de stijging van de zeespiegel.”

Florence Angelici van de FOD Financiën laat in een reactie aan Het Nieuwsblad weten dat het over een specifiek dossier gaat. Het ging daarbij over een vennootschap die de renovatiekosten van een appartement in De Haan wou afschrijven. “Dat argument maakt in elk geval geen deel uit van de standaardmotiveringen die we voorstellen aan de medewerkers”, klinkt het.

Een opvallend oordeel

Desalniettemin gaat het over een opvallend oordeel. In het bericht van de fiscus staat het volgende: “Het is niet omdat de waarde van het onroerend goed vandaag hoger is dan bij de aankoop dat dat nog altijd het geval zou zijn tijdens een mogelijke verkoop in de toekomst. De bewezen klimaatverandering voorspelt met een aan zekerheid grenzende voorspelbaarheid dat de zeespiegel met minstens een meter zal stijgen, waardoor het onroerend goed in De Haan zelfs niet meer bewoonbaar zal zijn, laat staan verkoopbaar.”

Michel Maus, advocaat bij Bloom-Law en professor fiscaal recht aan de VUB, reageert op Twitter zeer scherp op het oordeel van de fiscus. “Het is een schoolvoorbeeld van de verzuurde sfeer waarin veel controles de laatste jaren plaats vinden. Van de beloofde taxificatie door de huidige en de vorige regering komt niets in huis”, klinkt het.

Masterplan Kustveiligheid

Het Nieuwsblad merkt op dat er sinds 2011 in het kader van het Masterplan Kustveiligheid maatregelen worden getroffen om de 67 kilometer lange kust te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Dat plan houdt daarbij rekening met een zeespiegelstijging van 30 centimeter tegen 2050 en met 80 centimeter (bij hoogwater) tegen 2100.

“We mogen dat niet negeren. Maar als men dat nu al als argument gebruikt, kan men misschien beter direct beginnen met de evacuatie van gans de kustlijn en kunnen mensen beter investeren in een boot dan in een appartement aan de kust”, aldus Maus. De fiscaal advocaat is er overigens van overtuigd dat het argument van de klimaatopwarming in een bezwaarfase of voor de rechtbank niet overeind kan blijven.

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.