Terwijl Open VLD de erfbelasting wil afschaffen, roepen sommige economen op om die taks te verhogen

De erfbelasting is een doorn in het oog van de liberalen. De afschaffing van die taks staat dan ook in hun partijprogramma. Al is niet iedereen daar een voorstander van. Sommige economen pleiten net voor een verhoging van de erf- en schenkbelasting. Dat moet volgens hen de regering in staat stellen om de lasten op arbeid te verlagen.

Context: Open VLD wil de erfbelasting schrappen. Op aansturen van vooral Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem heeft de partij de afschaffing van die taks opgenomen in haar partijprogramma.

  • “Wanneer je net geconfronteerd wordt met het verlies van je partner, is het laatste wat je nodig hebt een onrechtvaardige belasting op vermogen dat reeds belast is”, zei Van Volcem begin deze week in een gesprek met HLN.be. “Ik vind het waanzinnig dat je belast wordt op het spaarpotje dat je jarenlang hebt opgebouwd. Je erft niet, dat kapitaal is al van jou. Ik noem het een taks op verdriet.”
  • Ze merkte in dat gesprek ook op dat wanneer de overlevende partner overlijdt de kinderen nogmaals erfbelastingen moeten betalen. “Zo bestaat de kans dat er op hetzelfde vermogen 54 procent erfbelasting moet betaald worden op enkele jaren tijd. Dat voelt niet alleen oneerlijk aan. Dat is het ook”, aldus het parlementslid.
  • Om het afschaffen van de erfbelasting tussen partners op de agenda te zetten, heeft Van Volcem alvast een zogenaamde conceptnota ingediend. Concreet betekent dit dat het onderwerp zal besproken worden in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement, maar daar zal het dan ook bij blijven.

Economen pleiten voor hogere erfbelasting

Maar: Pieter Van Rymenant, Dirk Van de gaer en Freddy Heylen, drie economen aan de Universiteit Gent, houden in het jongste nummer van Gentse Economische Inzichten net een pleidooi voor de verhoging van de erf- en schenkbelasting. Ze voorzien wel in een belastingvrije som van bijvoorbeeld 300.000 euro. De ontvangen schenkingen en erfenissen boven dat bedrag worden in hun voorstel belast tegen zowat 40 procent

  • Concreet hebben de economen het over een taxshift, waarbij de extra fiscale inkomsten worden gebruikt om de lasten op arbeid te verlagen.
  • Zo’n verschuiving heeft volgens hen meerdere voordelen. “Door de sterke concentratie van schenkingen en erfenissen en dankzij de daling van de belasting op arbeid kan deze taxshift voor de grote meerderheid van de gezinnen welvaartswinsten opleveren”, klinkt het. “De taxshift kan ook de werkgelegenheid stimuleren. De lastenverlaging op arbeid zal meer mensen ertoe aanzetten meer te werken.”
  • De drie experts van de Universiteit van Gent merken ook op dat argumenten tegen schenk- en erfbelastingen doorgaans ongegrond zijn of sterk worden overdreven. Ze beklemtonen dat er geen overtuigend bewijs is dat hogere schenk- en erfbelastingen een significante negatieve invloed hebben op ondernemerschap en de economische activiteit. 

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


/sep

Meer