Opec: ‘Piek in vraag naar olie nog niet voor komende 20 jaar’

De wereldwijde vraag naar petroleum zal nog zeker twintig jaar verder blijven toenemen. In tegenstelling tot de voorspellingen van sommige partijen, zal er op korte termijn niet met een piekproductie rekening moeten worden gehouden. Dat staat in een rapport van het oliekartel Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec).

Vorig jaar werd een consumptieniveau van nagenoeg 100 miljoen vaten per dag opgetekend. Dat zal volgens de Opec over een periode van een kwarteeuw verder tot 109 miljoen vaten per dag oplopen.

Daling

‘De wereldwijde coronacrisis heeft de vraag naar petroleumproducten drastisch doen afnemen,’ erkent de Opec. ‘Wanneer de economie herstelt, zal ook de behoefte aan olie weer stijgen.’

‘Olie zal nog jaren nodig zijn,’ aldus het kartel. ‘Zelfs wanneer op langere termijn een piekvraag zal worden bereikt, zal het product een belangrijk onderdeel van de energiemix blijven vormen.’ In zijn vooruitzichten – die betrekking hebben op de volgende vijfentwintig jaar – verwacht de Opec in eerste instantie een verdere gezonde groei, vooraleer tijdens de tweede gedeelte een piekvraag zal worden bereikt.

De nieuwe ramingen liggen wel lager dan de vooruitzichten die de Opec voor de uitbraak van de coronapandemie had gepubliceerd. Toch blijft het kartel voor de eigen toekomst optimistischer dan vele economen. Die hadden gesuggereerd dat de wereldwijde vraag naar petroleum vorig jaar al een absolute piek zou hebben bereikt.

De Opec is gedwongen om zijn prognoses bij te schaven omdat de coronapandemie het consumentengedrag ook op langere termijn zal beïnvloeden. Daarbij wordt onder meer gewezen op klappen die de reissector incasseert. Bovendien is er de omschakeling naar de duurzame economie, die naar alternatieven voor olieproducten streeft.

De vooruitzichten van de Opec liggen nu 1,1 miljoen vaten per dag lager dan vorig jaar. Tegenover de prognoses van tien jaar geleden is er zelfs sprake van een daling met 10 miljoen vaten per dag.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20