Op 30 km van de Belgisch-Franse grens staan huizen te koop voor één euro

De grensstreek met België in het noorden van Frankrijk heeft het sinds het verdwijnen van steenkoolontginning en textielindustrie bijzonder moeilijk. De hoge werkloosheid  van de jongste decennia deed veel inwoners naar economisch meer welvarende regio’s verhuizen, waardoor ook veel huizen verlaten achter bleven.

Om iets aan de leegstand en verkrotting te doen, gaat het stadsbestuur van Roubaix nu het voorbeeld van het Siciliaanse dorpje Gangi volgen. Leegstaande huizen zullen verkocht worden voor één symbolische euro. De kopers moeten wel beloven de panden te zullen renoveren.

Wie in Roubaix rondloopt kan niet naast de problemen kijken waarmee de regio wordt geconfronteerd. Talrijke huizen in de voormalige industriestad zijn dichtgemetseld om te voorkomen dat krakers er een onderkomen zouden zoeken. Ondertussen verkrotten de huizen echter snel verder en zorgen al die verlaten panden ook voor een desolate sfeer op straat.

Nieuwe eigenaars

“Zo kan het niet verder,” verklaart burgemeester Guillaume Delbar. “Het gebeurt dat sociale woonmaatschappijen de dichtgemetselde huizen opkopen en wachten met de renovaties tot ze een hele reeks panden hebben verworven. Dat komt de stad echter niet goed uit.”

Het gemeentebestuur heeft daarom beslist dat zelf de leegstaande huizen te zullen opkopen en voor één euro aan particulieren te zullen doorverkopen. De enige voorwaarde is dat de nieuwe eigenaars hun eigendom zo snel mogelijk renoveren. “Dit zal mensen toelaten eigenaar te worden en tegelijk zullen de woningen gerenoveerd worden,” hoopt de burgemeester.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20