Ook gezin kan plastic omzetten in petroleum

De Japanse uitvinder Akinori Ito heeft een machine ontwikkeld die kan gebruikt worden om thuis plastic om te zetten tot brandstof. Op die manier kan volgens de uitvinder een belangrijke afvalberg worden weggewerkt. De brandstof kan volgens Akinori Ito worden gebruikt in generatoren en een aantal kachels en kan verder worden geraffineerd tot benzine. Het huidige systeem kost 10.000 dollar, maar de prijs zou door een groeiende vraag en massaproductie volgens hem moeten kunnen dalen.

“Aangezien olie de basis vormt van plastic, moest volgens Akinori Ito ook het omgekeerde proces mogelijk zijn,” aldus msnbc.com. “In de machine wordt het plastic verwarmd, waarop de dampen worden opgevangen in een systeem van pijpen en waterkamers die opnieuw voor een afkoeling zorgen en het product condenseren tot ruwe olie.” Ito’s Blest Corporation voegt er aan toe dat de machine bijzonder efficiënt is. Eén kilogram plastic afval kan met het verbruik van één kilowattuur omgevormd worden tot één liter olie.

Er bestaan al langer systemen om plastic terug om te zetten in olie, maar de machine van Ito is de eerste toepassing die gericht is op de consumentenmarkt. “Het verbranden van de olie produceert nog wel koolstofdioxide en draagt dus bij aan de klimaatverandering, maar het proces biedt wel een oplossing voor de afvalberg aan plastic,” wordt er opgemerkt. “Bovendien zou daardoor ook de vraag naar nieuwe olievoorraden dalen en dus een bijdrage kunnen leveren aan de transformatie naar een klimaatneutrale economie.”

Meer