Minister Brouns benadrukt het belang van the Internet of Things: “Onze bedrijven mogen de digitale trein niet missen”

Ondanks een sterke vooruitgang in de digitale geletterdheid in Vlaanderen, is er nog 46 procent van de bevolking niet mee.

Waarom is dit belangrijk?

De technologische vooruitgang gaat steeds sneller. Sectoren die de trein missen, dreigen concurrentieel achterop te geraken.

In het nieuws: Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw, spreekt op Business AM Radio over hoe Vlaanderen inzet op the Internet of Things (IoT).

  • “Er zijn heel wat koplopers in Vlaanderen, Barco met de medische toepassingen, Renson die meer datagedreven werkt. Maar we zien dat we heel wat bedrijven toch nog kunnen meenemen op die digitale trein in Vlaanderen. Op dat vlak hebben we een heel ondersteuningsaanbod vanuit de Vlaamse overheid.” zegt Brouns
  • “We leven in een datamaatschappij”, gaat Brouns verder, “Mensen zijn toch wel begaan met hun privacy. Het is belangrijk dat we werk maken van datakluizen waar je echt eigenaar wordt van al de data die van jou beschikbaar is.”

Digibetisme

Het ontbreken van de nodige vaardigheden om met digitale informatie om te gaan, digibetisme, is een opkomend probleem.

  • “Een heel groot deel van de Vlamingen is absoluut al mee gestapt op de digitale trein, maar een heel groot deel ook niet. Als ik heel concreet kijk naar de percentages: 54 procent van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar is mee, maar dat betekent een heel groot deel nog niet.” aldus Brouns
  • “Daarom werd concreet werk gemaakt van digibanken: punten op niveau van een stad of een gemeente zoals een bibliotheek of een gemeentehuis waar mensen terechtkunnen met heel concrete vragen rond digitalisering. Daar kan een laptop of een iPad ontleend worden, maar ook een opleiding gevolgd worden. Allemaal zaken om die digitale kloof te dichten.”
  • “Omdat er vandaag zoveel online gebeurt, is de ondersteuning van die online dienstverlening toch heel belangrijk.”

Onderwijs

  • “Corona heeft veel slecht gedaan in onze samenleving, maar heeft er ook voor gezorgd dat we een enorme vlucht vooruit genomen hebben op vlak van digitalisering. Ik denk dat er vandaag weinig scholen zijn die niet met laptops werken voor elk kind.”
  • “E-learning vindt steeds meer zijn ingang, maar dat heeft een constante ondersteuning nodig. Het is maar door die digitale connectiviteit dat het onderwijs is kunnen blijven draaien en dat onze leerlingen les konden blijven volgen.” zegt de minister.

Beluister het volledige interview hieronder. 


Meer