Ons mentaal welzijn en ook ons vertrouwen in de regering is sinds de pandemie afgenomen

Om de sociale gevolgen van de pandemie beter in kaart te brengen, lanceerde het Eurofound een grootschalige online-enquête. De laatste antwoorden werden afgenomen in maart 2021. Uit de enquête blijkt dat zowel het vertrouwen in onze regering als in de EU afneemt. Ook het mentale welzijn staat op een laag pitje. Net als de tevredenheid over de democratie. 

Waarom is dit belangrijk?

De ontevredenheid bij de burger weerspiegelt ook de prestaties van de regering. Nu België half onder water staat, kan de regering van de gelegenheid gebruik maken om orde op zaken te stellen. Geen beter moment voor de overheid om duidelijk te maken waarom we belastingen betalen.

De meeste Europeanen hadden in maart 2021 het grootste gedeelte van de daaraan voorafgaande twaalf maanden binnen de vertrouwde vier muren van hun huis doorgebracht. Verschillende landen, waaronder ook België en Nederland, maakten een reeks lockdowns mee die niet alleen de economie, maar ook het mentaal welzijn beïnvloedde. 

Daling van het geestelijk welzijn in alle sociale groepen

De enquête werd afgenomen in drie rondes. De eerste ronde dateert van de lente van 2020. Meer dan de helft van de mensen uit 27 EU-landen voelde zich toen nog goed. Tegen de derde en laatste ronde, in maart 2021, zakte het Europees gemiddelde voor mentaal welzijn van 53 procent naar 45 procent. Het aandeel Belgen dat zich sinds de pandemie gespannen, eenzaam en/of verdrietig voelt, ligt op 40 procent. 

Vooral de mensen die tijdens corona hun job verloren doen het nu slechter op mentaal vlak. Daar staat het aandeel mentaal gezonde mensen op amper 35 procent. De daling is te zien in alle leeftijdsgroepen, maar jonge mensen werden ergst getroffen. Zo hebben mensen van 50 jaar, ondanks dat de daling ook daar merkbaar is, hogere welzijnsscores dan mensen van 18 tot 34.

Vertrouwen in overheden

Er zet zich in Europa ook nog een andere trend door. Op een jaar tijd is het vertrouwen in de regering en de EU enorm afgenomen.

Tussen de periode van februari 2020 en maart 2021 daalde het vertrouwen in elke nationale regering van de Europese lidstaten. Dat gold ook voor Finland, Denemarken en Zweden. Daar is het vertrouwen in de EU traditioneel hoog. 

Gemiddeld viel bij Belgen het vertrouwen in de EU terug van 4,8 naar 3,9 op tien. In Duitsland is die daling zelfs feller dan in België. Daar ging de score van 5,1 naar 4.

Die cijfers hebben veel te maken met de aanpak van de regeringen tegen corona en het jobverlies dat daaruit is voortgekomen.

Het wantrouwen manifesteert zich vooral bij de hardst getroffen groepen. Ook het vertrouwen in de democratie en het gezondheidssysteem heeft klappen gekregen.

Regering moet zich bewijzen

Nu de helft van België nieuw onheil te verwerken krijgt, is het afwachten op de reactie van de regering. Ze heeft zich niet kunnen bewijzen tijdens de coronacrisis, maar kan nu het vertrouwen van de burger herwinnen. Een juiste aanpak en rechtvaardige hulp dringen zich op. Mocht die echter uitblijven, dan is het nog maar de vraag hoe lang de vieze nasmaak van deze opeenvolgende crises de politiek zal blijven achtervolgen. 

(jvdh)

Meer
Laatste update:
Laatste update:
Lees meer...
Markten
BEL20