Ongeziene pensioneringsgolf treft Belgisch leger

Defensie wordt binnenkort een stukje onthoofd. Maar liefst 15 topgeneraals vertrekken tussen nu en eind 2024 op pensioen.

In het nieuws: Zes van de zeven drie-sterrengeneraals, de op één na hoogsten in rang, vertrekken tussen nu en 2024 op pensioen.

  • Ons land kent op dit moment zeven driesterren-generaals, of luitenant-generaals. Slechts één van hen, Frederic Goetynck, die de aankoopdienst leidt, blijft na 2024 op post. De overige zes, waaronder vicestafchef Marc Thys en de baas van de militaire inlichtingendienst ADIV, Wim Robberecht, gaan op pensioen.
  • Bij de tweesterren-generaals of generaal-majoors vertrekken in totaal acht van de achttien officieren. Zij kunnen echter zelf beslissen om nog door te werken tot hun 61, in plaats van 59.

De opvolging: De legertop moet nu een lijst samenstellen met kandidaten voor promotie. Er komt zelfs een “superbenoemingscomité”

  • Heel wat kanshebbers worden genoemd voor de lijst, maar het is aan Defensie om die samen te stellen. Daarna krijgt het ministerie de kans om de lijst wat aan te passen. Maar ook de koning heeft, via zijn vertrouwenspersoon en hoofd van het Militair Huis Thierry Vandeveld, een vinger in de pap te brokken.
  • De promotie van een generaal moet worden goedgekeurd door het Hoog Comité. In het comité, voorgezeten door minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zetelen stafchef Michel Hofman, alle luitenant-generaals, de HR-verantwoordelijke en de secretaris-generaal van Defensie. Ook de generaal-majoors in dienst mogen meestemmen als het om de benoeming van nieuwe generaal-majoors gaat.
  • Tegen april moeten de knopen worden doorgehakt. Vooral de benoemingen van de nieuwe driesterren-generaals is belangrijk; één van hen kan in 2024 Michel Hofman opvolgen als vice-opperbevelhebber van het Belgisch Leger. Enkel koning Filip staat daar nog boven.
  • Op de lijst staan heel wat namen van topofficieren in het leger. De namen van alle tweesterrengeneraals liggen op tafel voor een derde ster, maar Jean Nulmans en Vincent Descheemaeker lijken de voornaamste kanshebbers, zo schrijft VRT NWS. Ook Thierry Dupont en Fred Vansina, twee zwaargewichten bij de luchtmacht, maken een goede kans. Vanuit de politiek wordt dan weer gelobbyd om Thierry Esser, de vice-kabinetschef van Dedonder, te promoveren.
  • In het proces komen heel wat verschillende aspecten kijken. Zo moet rekening gehouden worden met anciënniteit, kwalificaties en een evenwicht tussen franstalige en nederlandstalige generaals. Daarnaast speelt ook geslacht een rol: Dedonder staat erop dat Defensie minstens één vrouwelijke generaal-majoor telt. Daar gaan drie namen de ronde: An-Roos De Potter, verantwoordelijk voor het technisch secretariaat op het kabinet van Dedonder, landmacht-kolonel Katrien D’Hert en An De Smedt, die kabinetschef is bij de Medische Component, maken daar allen kans op een promotie naar tweesterrengeneraal.

(fjc)

Meer