Offshore windenergie: energiereuzen slaan de handen in elkaar voor projecten in India

De energiebedrijven RWE (van oorsprong Duits) en Tata Power (Indiaas) gaan een samenwerking aan die zich richt op de ontwikkeling van offshore-windenergieprojecten in een onaangeboorde markt: de Indiase.

Waarom is dit belangrijk?

In weerwil van de ambitieuze doelstellingen van een paar van z’n bedrijven blijft India afhankelijk van fossiele brandstoffen. Op 31 december bedroeg het aandeel van fossiele brandstoffen in de totale geïnstalleerde capaciteit voor elektriciteitsopwekking er 59,8 procent, volgens het Indiase ministerie van Energie. Daarom drong India op klimaattop COP26 aan op een wijziging van de tekst van het pact: van een "geleidelijke stopzetting" naar een "geleidelijke vermindering" van het gebruik van kolen.

De bedrijven opperen in een verklaring dat een memorandum van overeenstemming over de plannen is ondertekend door hun afdelingen hernieuwbare energie, RWE Renewables en Tata Power Renewable Energy.

“India beschikt over uitstekende windbronnen, die kunnen helpen om aan de toenemende energievraag van het land te voldoen”, liet Sven Utermöhlen, CEO voor offshore wind van RWE Renewables, optekenen. “Als er duidelijke regelgeving en een effectieve aanbestedingsregeling komt, verwachten we dat de Indiase offshore windindustrie een echte impuls zal krijgen.”

Kustlijn van 7.600 kilometer

Volgens zijn ministerie van Nieuwe en Hernieuwbare Energie beschikt India over een kustlijn van ongeveer 7.600 kilometer. Hoewel India een goed ontwikkelde windenergiesector aan land heeft, zijn er geen operationele windparken in zijn wateren. 30 gigawatt (GW) aan offshore windinstallaties willen de autoriteiten er tegen 2030 bij hebben.

“De Indiase regering is bezig met het uitvoeren van gedetailleerde technische studies en de uitwerking van een regelgevend kader om de eerste veilingen voor offshore-windparken voor de kust van Tamil Nadu en Gujarat tot stand te brengen”, stellen de energiebedrijven.

RWE en Tata Power zullen ook de technische en commerciële locatiescouting uitvoeren om het op poten zetten van “een markt voor offshore-windenergie te vergemakkelijken”. Daarnaast zullen ze de Indiase toeleveringsketen voor offshore-windenergie en cruciale infrastructuur, waaronder havens en netaansluitingen, evalueren.

“Rechtvaardigheid op klimaatgebied”

“Milieuduurzaamheid” kan volgens Indiaas premier Narendra Modi alleen bereikt worden door “rechtvaardigheid op klimaatgebied”.

Modi hoopt dan ook dat er genoeg geïnvesteerd wordt in zijn land: “De energiebehoeften van de Indiase bevolking zullen in de komende twintig jaar naar verwachting bijna verdubbelen”, zei de leider in een door zakensite CNBC opgetekende toespraak vorige week.

“Het ontzeggen van deze energie zou voor miljoenen mensen het ontzeggen van het leven zelf betekenen. Voor succesvolle klimaatmaatregelen is ook adequate financiering nodig”, concludeerde hij.

Volgens dezelfde filosofie kondigde India eerder aan massaal in te zullen zetten op kernenergie.

(evb)

Meer