India zet massaal in op kernenergie: “Twaalf nieuwe reactoren goedgekeurd”

India zal tegen het jaar 2024 negen kernreactoren hebben, daarbovenop zouden er nog twaalf in constructie zijn. Dat zei de staatsminister voor Personeel, Openbare Grieven en Pensioenen Jitendra Singh in de Rajya Sabha, het hogerhuis van het parlement van India.

Singh zei dat een nieuw nucleair project, het eerste in Noord-India, op 150 kilometer van Delhi, in Gorakhpur in de staat Haryana, zal verrijzen.

“Bij een geleidelijke voltooiing van de projecten in aanbouw en de projecten waarvoor een vergunning is verleend, zal de huidige kernenergiecapaciteit van 6.780 megawatt toenemen tot 22.480 megawatt in 2031”, deelde het Indiase departement van Atoomenergie mee.

Pan-Indiaans opwekkingsproject

“Tegen 2024 zullen er negen kernreactoren zijn plus twaalf nieuwe extra reactoren die tijdens de Covid-periode zijn goedgekeurd met een capaciteit van 9.000 MW. Er worden ook vijf nieuwe locaties aangewezen in verschillende delen van het land”, zei de minister.

De Indiase regering denkt niet aan het uitfaseren van haar kerncentrales, integendeel. “We hebben niet alleen het aantal uitgebreid, maar proberen ook een pan-Indiaans opwekkingsproject te maken.”

De minister zei dat kernenergie binnenkort zou uitgroeien tot een van de belangrijkste bronnen van alternatieve of schone energie voor de toenemende vraag naar elektriciteit van zijn land. Volgens Singh is er tijdens de ambtstermijn van deze regering een bulkgoedkeuring van tien reactoren gedaan in één kabinetsbesluit.

Parijs

India haalt het merendeel van zijn elektriciteit uit steenkoolcentrales. Ze zijn goed voor ongeveer 52 procent van de productiecapaciteit in het land, hoewel het aandeel ervan afneemt ten voordele van schonere elektriciteitsopwekking en hernieuwbare energie. Nucleaire energie is er met zijn 6,8 gigawatt momenteel goed voor slechts 2 procent van de totale productie van elektriciteit.

Het Zuid-Aziatisch land wil met zijn nucleaire programma zijn klimaatverbintenissen van Parijs helpen nakomen en de emissie-intensiteit van zijn economie tegen 2030 met een derde te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005.

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20