“Obligaties worden opnieuw aantrekkelijker”

Naast de stijging van de rentevoeten is er de afgelopen weken nog heel wat gebeurd op de obligatiemarkt. Eén conclusie ligt daarbij voor de hand: de obligatiemarkt is de afgelopen weken opnieuw aantrekkelijker geworden.

Een bewijs hiervan is de emissie deze week van BMW, die een coupon van 3,25% in dollar biedt op een korte looptijd van 3 jaar.

Een jaar geleden zou diezelfde coupon minder dan de helft hebben bedragen. De rendementen in dollar zijn de afgelopen 3 jaar nooit zo hoog geweest. Die trend zou in de komende weken bevestigd moeten worden en dat is goed nieuws voor beleggers die geld hebben om te investeren.

Dit tegen de achtergrond van de monetaire verkrapping door de Amerikaanse Centrale Bank, die een stijging van de rente op lange termijn heeft uitgelokt. De FED is begonnen aan een cyclus van renteverhogingen om de inflatie te bestrijden, wat zou moeten leiden tot een basisrente van 2,50% tegen het einde van het jaar.

“Voorkeur voor de secundaire markt”

De markt verwacht daarom nog meer rentestijgingen, wat zich vertaalt in een stijging van de rendementen. Dit geldt zowel voor de markt voor nieuwe emissies (de primaire markt) als voor de secundaire markt. Naar het voorbeeld van BWM betekent dit dat emittenten die schulden willen maken door obligaties aan te bieden veel aantrekkelijkere coupons zullen moeten aanbieden. Op de secundaire markt vertaalt zich dit in lagere obligatiekoersen. Daarom kan best op die secundaire markt naar vergelijkbare emittenten worden gekeken. Niet te vergeten: obligaties met een koers onder pari zijn fiscaal aantrekkelijker voor Belgische ingezetenen. Zo kan de obligatie van Apple voor 95% onder de nominale waarde worden gekocht. Die biedt een jaarlijks rendement van 2,70%.

Hoe zit het met euro-obligaties ?

Terwijl het vooral obligaties in dollars zijn die aan aantrekkelijkheid hebben gewonnen, gegeven het feit dat de Amerikaanse FED het voortouw heeft genomen in het optrekken van de rente, stellen we ook een stijging van de rente in euro vast. Zij het dat die minder opvallend is. Zo moet België nu 1,15% betalen om op 10 jaar te lenen, terwijl dat rendement eind vorig jaar nog negatief was. Ook is er een emittent als Carrefour, dat een rendement van 2,375% moest bieden voor een obligatie met een looptijd van 7 jaar. Toegegeven, dit percentage dekt nog steeds niet de inflatie, maar het heeft wel de verdienste dat het rendement aanzienlijk hoger ligt dan het tarief van een spaarrekening dat rond 0,25% verankerd blijft.

Tenslotte is er een obligatie van Volkswagen Leasing, die werd uitgegeven toen de rente een jaar geleden op een dieptepunt stond. Die zag haar koers dalen tot onder 90% van de nominale waarde. Nu bedraagt het rendement op jaarbasis meer dan 2%. Deze obligatie is verkrijgbaar in coupures van 1.000 euro.


De auteur Alexandre Goldwasser is gedelegeerd bestuurder van beleggingsspecialist Goldwasser Exchange. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.

Meer