Nog nooit hebben zoveel Belgen belastingontduikers aangegeven bij de fiscus

De FOD Financiën heeft vorig jaar opvallend meer meldingen van fiscale fraude ontvangen dan andere jaren. In totaal heeft de Belgische fiscus 3.500 meldingen over vermeende belastingontduikers gekregen. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft bezorgd aan CD&V-Kamerlid Steven Matheï.

Uit de cijfers die Matheï heeft gekregen blijkt dat het aantal meldingen bij de Algemene Administratie Fiscaliteit tussen 2019 en 2020 is gestegen van 1.958 tot 2.995. Het aantal meldingen bij de Bijzonder Belastinginspectie (BBI) steeg van 282 in 2019 tot 533 in 2020. Het valt daarbij op dat het aantal anonieme meldingen bij de BBI bijna is verdubbeld in vergelijking met 2019. Vorig jaar waren 193 anonieme meldingen, terwijl dat er twee jaar geleden 103 waren.

Geen kliklijn

Alle dossiers die de belastingdiensten ontvangen, worden gecontroleerd. Vorig jaar zijn op basis van de 2.995 klachten die binnenkwamen 544 dossiers ter beschikking gesteld van de controlediensten. Al zijn er daarvan tot op heden nog maar 16 effectief gecontroleerd, waarvan 12 productief bleken. Bij de BBI zijn 143 van de 340 anonieme meldingen zonder gevolg geklasseerd. 133 dossiers zijn doorgestuurd naar een andere belastingadministratie voor verder onderzoek en de BBI hield er zelf 64 voor een vooronderzoek of verdere behandeling.

In een reactie aan De Tijd liet Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, weten dat de fiscus zeker niet aanmoedigt om te komen klikken. “We zitten daar heus niet op te wachten om ons werk te doen. Die meldingen komen spontaan binnen en worden altijd gecheckt en gedubbelcheckt. We zijn ook niet georganiseerd om die te krijgen. Er bestaat bij ons geen kliklijn, zoals er wel een is bij de sociale zekerheid”, klonk het.

Er bestaat dus geen centraal meldingspunt zoals dat wel het geval is voor meldingen van sociale fraude. Dergelijke fraudegevallen kunnen sinds oktober 2015 gemeld worden bij een centraal Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie.

Betere bescherming klokkenluiders

Matheï grijpt de cijfers aan om te pleiten voor een betere bescherming van de klokkenluiders. Ons land heeft nog tot 17 december 2021 om de Europese klokkenluidersrichtlijn om te zetten in een nationale wetgeving. Deze richtlijn bevat een aantal minimumnormen. Zo worden organisaties in de private en publieke sector met meer dan 50 werknemers verplicht om interne meldingskanalen te installeren.

De CD&V-kamerlid roept Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Werk en Economie, op om bij de omzetting van de Europese richtlijn voor fiscale materies bijkomende bescherming te bieden aan klokkenluiders voor elke vorm van fiscale fraude.

“Ze moeten volwaardig beschermd zijn, ongeacht deze fraude al dan niet aan het licht is gekomen in een werkgerelateerde context. Op die manier zou de minister uitvoering geven aan de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissies zoals die van de Panama Papers. En dat belangt ieder van ons aan want de strijd tegen fiscale fraude is een strijd voor meer rechtvaardigheid”, aldus Matheï.

(lb)

Lees ook:

Meer
Lees meer...
Markten