Nog acht Europese landen met onaanvaardbare luchtkwaliteit

Nog altijd acht lidstaten van de Europese Unie worden geconfronteerd met een luchtvervuiling die de Europese normen op het gebied van luchtvervuiling overschrijden. Dat blijkt uit een rapport van het European Environment Agency (EEA) op basis van cijfers van twee jaar geleden. Het jaar voordien bleken nog twaalf lidstaten er niet in geslaagd te zijn om de luchtvervuiling binnen de Europese normen te houden, maar sindsdien zijn Denemarken, Malta, Nederland en Zweden er in geslaagd om hun situatie te verbeteren, zodat ze wel aan de Europese vereisten beantwoorden.

Op dit ogenblik overschrijden België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje nog altijd de Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit. Landen die er niet in slagen om de Europese vereisten na te leven, riskeren in principe een boete. “Hoewel de cijfers een duidelijke verbetering vertonen, geven ze ook aan dat Europa nog veel werk moet leveren om de luchtvervuiling verder terug te dringen,” merkt Jacqueline McGlade, executive director van het Europese milieubureau, op.

“Vooral de uitstoot van het transport blijft, vooral in een aantal steden, een belangrijk probleem,” voert McGlade nog aan. Daarbij wordt erop gewezen dat steden zoals Parijs, Marseille, Turijn, Milaan en Rome nog altijd met een grote luchtvervuiling worden geconfronteerd. Datzelfde geldt ook voor een aantal steden in Tsjechië, Polen en Bulgarije. Het Europese milieubureau geeft nog aan dat luchtvervuiling in Europa jaarlijks aan minstens 350.000 mensen het leven kost. Bovendien zou het probleem in de bedrijfswereld tot drie miljoen extra ziektedagen per jaar leiden. (MH)

Meer