Nieuwe medewerkers brengen frisse wind in de organisatie

Nieuwe medewerkers kunnen voor bedrijven belangrijke voordelen opleveren. Daardoor wordt het voor de organisaties vaak mogelijk om problemen op een innoverende manier op te lossen. Dat is de boodschap van het boek ‘Rookie Smarts: Why Learning Beats Knowing in the New Game of Work’ van Amerikaanse leiderschapsconsulent Liz Wiseman, gebaseerd op een analyse van bijna vierhonderd werkmodellen.

De auteur voegt er aan toe dat bedrijven dan ook een omgeving dienen te creëren waarin oudere medewerkers eveneens geregeld uit hun bestaande comfortzone worden gehaald en in de rol van rookie kunnen worden geduwd.

“Op de snel veranderende werkplek kan expertise vaak een hindernis vormen, terwijl onervarenheid een hefboom kan vormen,” merkt Liz Wiseman, president van consulent Wiseman Group, op. “Onderzoek heeft aangetoond dat rookies op de werkvloer vaak een andere manier van denken hanteren, waardoor ze sneller en met een hoger niveau van zelfbewustzijn op omstandigheden reageren dan hun ervaren collega’s.”

“Door hun onervarenheid zijn rookies vaak geïnspireerd om assistentie in te roepen van collega’s met een grotere expertise. Daardoor komen ze ook vaak met betere oplossingen. Ervaren werknemers zullen problemen vaak alleen en aan de hand van standaard-praktijken proberen op te lossen.”

“Rookies worden vaak als stuntelende amateurs bestempeld, maar in werkelijkheid hebben deze jonge werknemers niets te verliezen,” geeft Wiseman aan. “Daardoor stellen rookies zich vaak open voor nieuwe mogelijkheden. Ze verzanden niet in oude praktijken, maar hebben de neiging om nieuwe gebieden met een optimistische instelling te verkennen.”

“Bovendien voelen ze zich ook niet geremd door traditionele grenzen. Bedrijven zouden dan ook inspanningen moeten doen om de ervaren medewerkers uit hun comfortzone te halen en hen opnieuw in de rol van een rookie te dwingen, zodat ze een nieuwe visie op de werkvloer krijgen.”

“Het is uiteraard onmogelijk om een verkoper op te dragen een nieuw informatica-model uit te tekenen voor het bedrijf, maar men kan hem wel vragen om zijn communicatie-vaardigheden in andere vakgebieden toe te passen,” merkt Liz Wiseman op.

“Managers moeten zich dan ook verdiepen in de fundamentele talenten van de werknemer en zich afvragen op welke manier die mogelijkheden optimaal kunnen worden aangewend.”

Deze benadering zal de onderneming volgens Wiseman diverse voordelen opleveren, aangezien werknemers minder snel tekenen van verveling zullen vertonen wanneer ze geregeld met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd.

“Bovendien is deze benadering een instrument om de carrière van de werknemers te ontwikkelen,” meent Wiseman. “Bedrijven hebben immers niet altijd de beschikking over bonussen of promoties om werknemers te belonen, maar de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden zal de medewerker duidelijk maken dat er aan zijn carrière wordt gewerkt en zal dan ook het moreel op de werkvloer verbeteren.”

“Tevens zal de opbouw van die vaardigheden ervoor zorgen dat de taak van het management kan worden verlicht. Naarmate werknemers meer vaardigheden en inzichten in de organisatie verwerven, zal immers minder vaak op een tussenkomst van het management moeten worden gerekend.” (mah)

Meer