Niet alle culturen bekijken absenteïsme op dezelfde manier

De houding tegenover absenteïsme op het werk wordt in grote mate cultureel bepaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University bij meer dan vijftienhonderd werknemers in Mexico, Pakistan, Ghana, India, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Trinidad en Nigeria. De Canadese onderzoekers stelden daarbij vast dat het absenteïsme meer wordt beïnvloed door de lokale cultuur dan door het individuele gedrag. Aangegeven wordt dat absenteïsme het minst aanvaard wordt in de Verenigde Staten, Ghana en Japan. Rekening houdend met de globalisering van de arbeidsmarkt, kunnen de resultaten van het onderzoek volgens de wetenschappers een grote impact hebben.“In Japan was de afwijzing van het fenomeen absenteïsme het grootst, maar tegelijkertijd blijkt men er het minst geneigd te zijn om de afwezigen voor hun houding verantwoording te vragen,” merkt onderzoeker Gary Johns, professor management aan de Concordia University, op. Japanse werknemers bleken met een gemiddelde afwezigheid van 1,49 dagen op zes maanden, met inbegrip van ziekte, wel het minst vaak van het werk weg te blijven. India bevindt zich met 8,2 dagen aan het andere uiterste van het spectrum. De Canadese wetenschappers merken wel op dat niet werd onderzocht welk aandeel legitieme redenen in het werkverlet hadden.“Het is onwaarschijnlijk dat er in sommige landen een grotere tendens zou zijn om aan het werk te ontsnappen,” zegt Gary Johns. “Wel kwam uit het onderzoek naar voor dat de neiging tot werkverlet het grootste is in ontwikkelingslanden. Daarvoor kunnen echter een aantal aannemelijke redenen naar voor worden geschoven. Onder meer moet er rekening worden gehouden met een minder goed uitgebouwde infrastructuur, terwijl ook de grotere genderkloof een impact zou kunnen hebben op het ziekteverlet. Ondernemingen die internationale activiteiten willen ontplooien, doen er echter goed aan om zich te informeren over de lokale normen en verwachtingen rond absenteïsme.”“De resultaten van de studie mogen niet suggereren dat bepaalde nationale culturen absenteïsme zouden goedkeuren,” voeren de onderzoekers nog aan. “Wel kan worden verondersteld dat in de verschillende landen afwijkende graden van legitimiteit worden toegekend aan redenen voor het werkverlet.” De onderzoekers zeggen verder vastgesteld te hebben dat grote sportgebeurtenissen, zoals het wereldkampioenschap voetbal, overal een belangrijke factor blijken te zijn in een toename van het absenteïsme. (MH)

Meer