Duitse autosector blijft kritisch over het Europese klimaatbeleid

De Europese Unie zorgt er met een aantal politieke instrumenten voor dat de productie van auto’s duurder wordt. Deze benadering druist echter in tegen de doelstellingen die Europa in zijn industriebeleid beweert naar voor te schuiven. Dat heeft Hildegard Müller, voorzitter van het Duitse Verband der Automobilindustrie (VDA), op de nieuwjaarsconferentie van de sectororganisatie gezegd.

Waarom is dit belangrijk?

De Europese Unie wil de ecologische voetafdruk van zijn autosector drastisch verkleinen. Daarbij werden voor de volgende jaar op het gebied van uitstoot van broeikasgassen diverse deadlines naar voor geschoven. Maar vele autobouwers waarschuwen dat de Europese eisen onrealistisch zijn en dan ook onmogelijk zullen kunnen worden gehaald.

Stimuleren in plaats van beperken: Hildegard Müller betoogde dat er moet gestreefd worden naar een industriebeleid dat stimulansen aanreikt in plaats van een politiek beleid te hanteren dat voor bedrijven beslissingen neemt.

 • “Politieke beslissingen mogen niet bepalen welke partijen in welke omstandigheden voorrang krijgen”, wierp Müller op. “Een doordacht industriebeleid zou zich niet alleen afvragen welke doelstellingen moeten worden nagestreefd, maar moet ook kijken welke instrumenten nodig zijn om dat doel te bereiken. De Europese Unie zet daarbij vaak echter alleen die eerste stap.”
 • “Andere regio’s, zoals onder meer de Verenigde Staten, creëren stimulansen, maar de Europese Unie werkt alleen beperkend”, beklemtoonde Müller nog.
  • “Een voorbeeld daarvan is de strengere classificatie van de gezondheidsrisico’s die aan lithium, een cruciale grondstof voor de batterijen van elektrische wagens, zouden zijn verbonden.”
  • “Hierdoor wordt de productie van batterijcellen beperkt. Maar even hinderlijk zijn de nieuwe normen die voor de uitstoot van auto’s – buiten koolstofdioxide – worden voorgesteld.”
 • Volgens die nieuwe normen zou de uitstoot van vervuilende producten – zoals stikstofoxiden en fijnstof – tegen midden dit decennium drastisch moeten worden teruggeschroefd. Maar volgens de Duitse autofabrikanten is die deadline niet haalbaar.
  • “Een dergelijk beleid zal uiteindelijk een remmende impact hebben op de productie van elektrische wagens”, waarschuwde Müller.
  • “Investeringen die normaal voor de verdere ontwikkeling van elektrische wagens zouden kunnen worden voorzien, zullen hierdoor moeten worden gebruikt voor de aanpassing van verbrandingsmotoren, zodat zij aan de strengere emissienormen zouden kunnen voldoen.”
  • “Dit is een aanpak die duidelijk tegen de industriële ontwikkeling indruist, maar uiteindelijk ook een negatieve impact heeft op het klimaatbeleid.”

Energie en grondstoffen: Voor Müller vormen vooral de beschikbaarheid van duurzame energie en cruciale grondstoffen voor de transformatie naar een duurzame autobouw de belangrijkste uitdagingen.

 • In dat verband streeft Müller naar eigen zeggen naar een nieuw grondstoffenagentschap op Europees niveau. “De werking van die instelling moet onder meer vermijden dat er nieuwe handelsafhankelijkheden zouden kunnen ontstaan”, meent ze.
 • Daarnaast moet de Europese Unie volgens Müller ook meer handelsovereenkomsten sluiten met derde landen, zodat zijn autosector een toegang tot nieuwe exportmarkten zou krijgen.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20