NAVO zal cargoschepen in Zwarte Zee niet escorteren

De topman van V.Group, één van de grootste scheepsexploitanten ter wereld, roept de NAVO op om transportschepen in de Zwarte Zee te escorteren. Al minstens tien schepen werden beschadigd door projectielen of mijnen, ten gevolge van de Russisch-Oekraïense oorlog. De vraag stoot echter op een “njet” van de NAVO.

De scheepstransport van goederen door de Zwarte Zee is cruciaal voor de wereldeconomie. Maar liefst 30 procent van alle handel in granen was afkomstig van de Russische en Oekraïense export. Als gevolg van de oorlog viel dit cijfer terug naar minder dan de helft.

Corridor

Verschillende grote agro-industriële bedrijven, zoals Cargill of Louis Dreyfus, ondervinden nu heel wat hinder door de oorlog. Zo mogen 84 burgerschepen, die voor de kust van Oekraïne liggen, nog niet uitvaren. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties voerde al onderhandelingen met Rusland voor een “blue maritime corridor”: het opruimen van mijnen, waardoor burgerschepen een vrije doorvaart kunnen maken.

Die onderhandelingen ketsen nu af. Rusland beweert dat het zelf een veilige vaargeul kan garanderen in internationale wateren, maar dat mijnen in Oekraïens territoriaal gebied in de weg liggen. Oekraïne geeft op zijn beurt aan dat het de mijnen pas ruimt als er een staakt-het-vuren en terugtrekking van Russische marineschepen plaatsvindt.

Ook veiligheidsadviseurs zijn geen voorstanders van een corridor, omdat die route ook door Russische oorlogsschepen kan gebruikt worden om zo dichter bij de kust en havensteden van Oekraïne te geraken.

Njet van NAVO

René Kofod-Olsen, de CEO van V.Group, ziet het allemaal met lede ogen aan. Hij riep de NAVO al op om actie te ondernemen en de cargoschepen te escorteren op hun doorvaart van de Zwarte Zee. Zo kan de handelsflow vanuit een regio die cruciaal is voor de wereldwijde voedselvoorraden gegarandeerd worden.

Kofod-Olsen stootte echter op een “njet” van de organisatie: “De NAVO denkt niet na over een missie op zee om schepen door de Zwarte Zee te loodsen. De lidstaten zijn er zich van bewust dat dit hen kan meeslepen in een potentieel conflict met Rusland. De NAVO-leden die een kustlijn hebben aan de Zwarte Zee (Bulgarije, Roemenië en Turkije, red.) hebben wel al schepen uitgestuurd om mijnen op te sporen en onschadelijk te maken.”

Kofod-Olsen diende de Verdragsorganisatie wel nog van antwoord: “Als je kijkt naar andere plaatsen waar een regionaal conflict plaatsvindt dat een impact heeft op de internationale wateren (bijvoorbeeld piraten rond de Hoorn van Afrika of terrorisme op de Middellandse Zee, red.), is de NAVO wel bereid om een vorm van escortes te voorzien.”

(mah)

Meer