Nationale Bank: ‘Belgische economie al eind 2021 hersteld van coronaklap’

De Belgische economie bereikt rond de komende jaarwisseling al haar niveau van voor de crisis, wat veel vroeger is dan eerder aangenomen werd. Dat voorspelt de Nationale Bank in haar jongste prognoses. ‘De sneller dan verwachte groei schept ruimte om sneller de overheidsfinanciën te saneren’, zegt gouverneur Pierre Wunsch.

V-vormig herstel. Wordt het een U, een V of een Nike-swoosh? Het was uitkijken welke vorm het economisch herstel zou aannemen na de coronaschok van vorig jaar. Alle grafieken van de Nationale Bank (NBB) wijzen nu op het best mogelijke scenario: een V-vormig herstel, waarbij de Europese en Belgische economie snel uit het dal kruipen en weer aanknopen met hun pre-crisis groeipad.

Concreet verwacht de Nationale Bank dit jaar 5,5 procent economische groei, tegenover een krimp met 6,3 procent in 2020. Vooral in het komende derde kwartaal, juli-september dus, zal de Belgische economie fors groeien. Ergens tussen Kerstmis en Nieuwjaar wordt volgens de projecties een belangrijke psychologische grens overschreden. De economische activiteit komt dan weer op pre-crisisniveau. Dat is 1 tot 2 jaar eerder dan in eerdere ramingen, onder meer van de Nationale Bank zelf.

De ‘V’ van vaccinatie. Waarom komt het herstel vroeger dan verwacht? Dat heeft alles te maken met de vaccinatiecampagnes in Europa en in België, die ondanks haperingen in het begin succesvoller lopen dan gedacht. Daarnaast draait de wereldeconomie buiten Europa nu al op pre-crisisniveau, vooral dankzij de forse remonte in China en zelfs in het door corona geteisterde India. Ook de Verenigde Staten zijn op weg om snel de coronaklap volledig te verteren.

Impact coronacrisis op arbeidsmarkt beperkt. Door de steunmaatregelen van de overheid bleef de impact van de coronacrisis op de Belgische werkgelegenheid verrassend beperkt. Het totaal aantal werkenden bleef vrijwel stabiel (een daling van amper 800 personen in 2020). ‘Het wijst erop dat veel mensen die hun job verloren niet bij de pakken bleven zitten en snel in een andere sector nieuw werk gevonden hebben’, zegt NBB-econoom Geert Langenus. De Nationale Bank verwacht dit jaar 31.600 bijkomende banen.

Al waarschuwt gouverneur Pierre Wunsch voor hoerageroep. ‘Dit was een zeer asymmetrische crisis: sommige sectoren en hun werknemers zijn veel zwaarder getroffen dan andere.’

‘Overheidsuitgaven vertonen een onhoudbaar stijgende trend.’ De beter dan verwachte economische cijfers scheppen volgens gouverneur Wunsch ruimte om het anticrisisbeleid stapsgewijs af te bouwen en weer terug te keren naar een strikter begrotingsbeleid.

Wunsch: ‘Dat kan geleidelijk gebeuren door in 2022 eerst nog structurele bezuinigingen te combineren met eenmalige anticrisismaatregelen en zo nog een jaar budgetneutraal te blijven. Maar hoe dan ook moet de overheid iets doen aan haar hoge uitgaven, die niet alleen hoger zijn dan het Europese gemiddelde, maar bovendien doorheen de tijd een onhoudbaar stijgende trend vertonen.’

Lees ook:

Meer