Na China sluit ook Maleisië zijn grenzen voor plastic afval van andere landen

Maleisië stuurt een voorraad van drieduizend ton plastic afval terug naar zijn landen van oorsprong. Dat heeft Yeo Bee Yin, Maleisisch minister van leefmilieu, aangekondigd. De minister zei dat haar land in de toekomst alle illegale zendingen afval onverbiddelijk zal retourneren. Maleisië wil volgens haar geen nieuwe stortplaats voor het plastic afval van de rest van de wereld worden. Het land groeide vorig jaar uit tot de belangrijkste bestemming voor de transporten van plastic afval. Toen had China, waar de trafieken tot dan toe grotendeels naar toe gingen, immers bekend gemaakt zijn grenzen voor het plastic afval te sluiten. Maleisië volgt nu dat voorbeeld. Een aantal andere Aziatische landen lijken dezelfde koers te varen.

Nadat China de import van plastic afval verbood, moest de wereld op zoek naar een andere bestemming voor een trafiek van zeven miljoen ton vuilnis per jaar. In Maleisië rezen de maanden daarop tientallen recyclagefabrieken op.

Illegaal

Vele bedrijven gingen echter zonder enige exploitatievergunning van start. Dat leidde al vlug toch klachten van de lokale gemeenschappen, die met zware overlast te kampen kregen. Minister Yeo Bee Yin beloofde een einde te maken aan de illegale praktijken. Honderdvijftig bedrijven zouden al zijn gesloten.

De autoriteiten ontdekten volgens haar bovendien in de haven Port Klang een reeks containers met afval dat onder een valse omschrijving was geïmporteerd. De zendingen zouden uit minstens veertien verschillende landen afkomstig zijn geweest. Yeo Bee Yin noemde alvast de Verenigde Staten, Japan, Frankrijk, Canada, Australië en Groot-Brittannië als afzender.

“De meeste inwoners van deze landen gaan ervan uit dat hun afval zal worden gerecycleerd,” aldus de minister. “Ze weten niet dat die restproducten grotendeels in Maleisië terecht komen. Evenmin zijn er zich ervan bewust dat daarbij gewerkt wordt met methodes die het leefmilieu beschadigen.”

Yeo Bee Yin voegde eraan toe dat één Britse recyclage-onderneming de voorbije twee jaar minstens vijftigduizend ton plastic afval naar Maleisië heeft afgevoerd. De minister benadrukte dat Maleisië aan buitenlandse ondernemingen zou vragen om een naar dergelijke bedrijven een onderzoek te starten.

Het voorbije jaar ontving Maleisië in totaal 870.000 ton plastic afval. Dat betekende een verdrievoudiging tegenover twee jaar voordien.

Beleid

“We dringen er bij de ontwikkelde landen op aan om hun beleid ten aanzien van plastic afval te herzien,” waarschuwde de minister. “Men moet ermee stoppen om dat afval naar ontwikkelingslanden te verzenden. Wie nog dergelijke trafieken naar Maleisië organiseert, mag verwachten die zendingen zonder pardon teruggestuurd te krijgen.” Onder meer trafieken vanuit Spanje zouden al zijn teruggestuurd.

Ook in de Filipijnen heeft president Rodrigo Duterte recent beslist om een rederij in te schakelen om een lading afval terug naar Canada te sturen. Indien Canada de vracht niet zou aanvaarden, dreigde Duterte ermee de lading in de Canadese territoriale wateren achter te laten.

De Canadese regering benadrukte in een reactie dat het afval een vijftal jaar naar de Filipijnen was verscheept. “Het betrof hier een commerciële transactie die niet door de overheid was goedgekeurd,” aldus de verklaring van de Canadese regering. Canada gaf aan het afval te willen terugnemen, maar dat gebeurde volgens Duterte niet snel genoeg.

De Filipijnen zouden ook plastic afval terugsturen naar Australië, Bangladesh, Canada, China, Japan, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten.

Uit cijfers van het World Wildlife Fund (WWF) blijkt dat jaarlijks ongeveer 300 miljoen ton plastic wordt geproduceerd. Een aanzienlijk gedeelte van die voorraad komt na gebruik in de oceanen terecht. Van alle plastic dat sinds het midden van de voorbije eeuw is geproduceerd, zou slechts ongeveer 9 procent zijn gerecycleerd.

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20