Musk: “Machine die menselijk brein koppelt aan computer komt snel”

Het technologiebedrijf Neuralink zal binnenkort een interface op de markt brengen die het menselijke brein aan computers kan koppelen. Dat heeft Elon Musk, oprichter van Neuralink, gezegd. Concrete details over de plannen van de startup kon Musk echter nog niet mededelen. Op de website van het bedrijf staan inmiddels vacatures voor elf verschillende functies.

Neuralink is drie jaar geleden opgericht met het ambitieuze doel hardware te ontwikkelen om het menselijk brein te verbeteren. Tot nu toe raakten over de concrete invulling van die plannen echter weinig details bekend.

Buffer

Neuralink spreekt over een technologie die een verbinding met een bijzonder zware bandbreedte tussen het menselijk brein en computers zou creëren. “Een dergelijke interface is essentieel indien mensen in de toekomst met innovatieve technologie willen concurreren,” zegt Musk.

Eerder al benadrukte Musk de noodzaak van een interface tussen het menselijk brein en de computer. Anders dreigen mensen het risico te lopen om door kunstmatige intelligente als huisdieren behandeld te worden,” betoogde hij. “De toevoeging van die buffer lijkt een mogelijke oplossing. De technologie van Neuralink zal mensen in staat stellen effectief met kunstmatige intelligentie te versmelten.”

“Een flexibel circuit zou in een levend brein kunnen worden geïnjecteerd,” omschrijft Charles Lieber, specialist nanotechnologie aan de Harvard University, het concept. “We proberen het onderscheid tussen elektronische circuits en neurale circuits te vervagen. Er is nog veel werk aan de winkel, maar wij denken dat het mogelijk is om het menselijk brein met een computer te laten communiceren.”

Hackers

Hoewel de technologie de mogelijkheid heeft om de kracht van het menselijk brein sterk te vergroten, hebben experts voor een aantal risico’s gewaarschuwd. Onder meer benadrukken ze dat de interfaces tussen hersenen en computers het mikpunt zouden kunnen worden van hackers. “Op die manier zouden malafide figuren kunstmatige intelligentie kunnen inzetten om de gedachten, beslissingen en emoties van personen te controleren en sturen,” waarschuwen de experts.

“De technologische ontwikkelingen creëren een pad naar een wereld waarin het mogelijk is om de mentale processen van mensen te decoderen,” benadrukken ze. “Dat zou ook de opportuniteit kunnen creëren om de intenties, emoties en beslissingen van deze individuen rechtstreeks te manipuleren.”

“De mogelijke klinische en sociale baten van de verschillende toepassingen van neurotechnologie zijn enorm. Om van die voordelen echter te kunnen genieten, moeten men garanderen dat deze ontwikkelingen de mensheid respecteren en beschermen.”

Meer