Mobiel internet zet wereldwijde opmars verder

Consumenten besteden wereldwijd gemiddeld honderddertig minuten per dag op het mobiele internet. In het midden van dit decennium vertegenwoordigde de activiteit nog slechts tachtig minuten per dag. Het mobiel internet heeft de voorbije periode dan ook een gemiddelde stijging met 13 procent per jaar laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Zenith, gebaseerd op een onderzoek in bijna zestig landen.

De snellere groei moet volgens Zenith worden toegeschreven aan de introductie van goedkopere smartphones, snellere verbindingen, betere schermen en innovatieve applicaties. Het mobiele internet vertegenwoordigt momenteel 27 procent van de totale mediaconsumptie.

Vertraging

“De wereldwijde online consument was het voorbije jaar gemiddeld achthonderd uur op mobiele platformen actief,” zeggen de onderzoekers. “Verwacht wordt dat die consumptie over twee jaar nog verder tot 930 uur zal oplopen.”

Zenith verwacht daarbij wel een vertraging van de groei. In de ontwikkelde markten bezit inmiddels immers nagenoeg de hele bevolking een smartphone. Ook in de opkomende markten wordt bovendien het eigendom van het apparaat steeds meer normaal. Er wordt voor de volgende periode dan ook nog slechts een gemiddelde groei van 8 procent per jaar in het vooruitzicht gesteld.

Over drie jaar zal het aandeel van het mobiele internet in de wereldwijde mediaconsumptie volgens Zenith tot 31 procent zijn opgelopen. Daarbij moet het platform nog altijd de traditionele televisie, die op een geraamd aandeel van 33 procent zou mogen rekenen, laten voorgaan.

Wel zeggen de onderzoekers dat de wereldwijde televisie-consumptie de volgende jaren verder zal inkrimpen. “Dit jaar zullen consumenten gemiddeld nog 167 minuten per dag naar televisie kijken,” voorspellen de onderzoekers. “Over twee jaar zal dat tijdsbestek echter tot 165 minuten per dag zijn afgenomen.”

Gedrukte media

“De snelle groei in het gebruik van mobiele platformen heeft de totale mediaconsumptie het voorbije jaar gevoelig opgevoerd,” zet Zenith. “Zes jaar geleden vertegenwoordigden media in totaal een tijdsgebruik van 420 minuten per dag. Dit jaar zal dat cijfer oplopen tot 479 minuten. Over twee jaar mag een mediaconsumptie van 495 minuten per dag worden verwacht.”

“De toenemende populariteit van de mobiele platformen gaat echter wel ten koste van de gedrukte kranten en magazines en van het desktop-internet. Bij de gedrukte kranten was er over vijf jaar een daling van zeventien naar elf minuten per dag. Bij de gedrukte magazines is er sprake van een achteruitgang van acht tot vier minuten per dag.” Het desktop-internet kent momenteel nog een gebruik van veertig minuten per dag. Dat betekende een daling met zeven minuten tegenover vijf jaar geleden.

Anderzijds merkt Zenith op dat de consumptie van radio en bioscoop zich blijft handhaven. Bij radio was er immers sprake van een stijging van drieënvijftig tot vijfenvijftig minuten per dag. De bioscoop kent dit jaar een consumptie van drie minuten per dag, tegenover 1,8 minuten vijf jaar geleden. Die stijging was vooral te danken aan de toenemende populariteit van de bioscoop in China.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20