Millennials jagen talloze bedrijven het faillissement in… omdat ze arm zijn

Het bestedingspatroon van de millennials heeft in diverse economische sectoren – van fabrikanten van golfuitrusting tot producenten van scheerapparaten – aanzienlijke schade aangericht. In werkelijkheid tonen ze echter veel gelijkenissen met eerdere generaties. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Federal Reserve. Opgemerkt wordt echter dat één fundamenteel verschil de gewoonten van de millennial heeft doen veranderen.

Millennials tonen zich met hun uitgaven immers gevoelig terughoudender dan Generation X of de babyboomers. De oorzaak daarvan moet volgens de Federal Reserve worden toegeschreven aan de gevolgen van de financiële crisis.

Consumptie

“Er werd lang verondersteld dat de millennials niet langer geïnteresseerd waren in de voortdurende consumptie van goederen die aan de grondslag ligt van de Amerikaanse economie,” betogen de onderzoekers. “Daardoor werd hen verweten aan veel industriële sectoren zware schade te hebben toegebracht, maar dat is niet hun schuld.”

“Millennials lijken helemaal geen andere consumptie-voorkeuren te hebben dan hun voorgangers, maar er moet worden vastgesteld dat hun financiële armslag beperkt blijft. De millennial beschikt over minder inkomsten, minder bezittingen en minder rijkdom dan eerdere generaties op dezelfde leeftijd.”

“De verschillen in bestedingen tussen de millennials en hun voorgangers zijn in eerste instantie zeker niet te wijten aan unieke smaken en voorkeuren,” zeggen de onderzoekers. “Daarentegen moet worden gewezen op een aantal technologische veranderingen, een demografische evolutie en economische cycli.”

“Daarbij moet er vooral rekening mee worden gehouden dat de meeste millennials tijdens de economische recessie van het einde van het voorbije decennium volwassen zijn geworden. Daardoor moet worden erkend dat hun financiële welzijn tijdens de vroege jaren van de volwassenheid werd geschaad.”

Permanent?

“Wanneer naar de reële arbeidsinkomsten van de mannelijke gezinshoofden met een fulltime baan wordt gekeken, bleek dat Generation X als jonge volwassene gemiddeld 18 procent meer financiële mogelijkheden had dan de millennial. De babyboomers konden zelfs op 27 procent meer inkomsten rekenen. Bij jonge vrouwen is dat verschil weliswaar kleiner, maar ook hier hebben Generation X en de babyboomers op een meerinkomen van respectievelijk 12 procent en 24 procent rekenen.”

“Door hun beperkte bestedingsbudget, hebben de millennials verschillende sectoren onder druk gezet,” erkent de Federal Reserve. “Ze werden gedwongen om bij hun consumptiebeslissingen kieskeuriger op te treden en bepaalde aankopen blijven voor vele millennials onbereikbaar.”

De onderzoekers merken nog op dat het nog niet duidelijk is of het economisch herstel uiteindelijk ook dit onevenwicht zal corrigeren. Betoogd wordt dat er weinig aanwijzingen zijn dat de voorkeuren en smaken van de millennials meer bescheiden zouden zijn dan bij eerdere generaties. Door het economisch herstel blijken alvast ook de uitgaven van de millennials voor de aankoop van een auto opnieuw op te lopen.

Andere specialisten voeren echter aan dat de psychologische gevolgen van de economische crisis nog lang zouden kunnen doorwerken. “Ik denk dat deze crisis een heel significant psychologisch litteken heeft achtergelaten,” benadrukte Kimberly Greenberger, analist bij Morgan Stanley, eerder al.

“Eén op vijf Amerikaanse huishoudens werd door de recessie zwaar geraakt. Ook de kinderen uit die gezinnen werden door de lengte en de diepgang van de economische crisis getroffen. Gevreesd moet dan ook worden dat deze problemen een hele generatie met permanent veranderde bestedingspatronen hebben gecreëerd.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20