Milei betaalt een eerste prijs voor politieke onervarenheid

Samengevat. Amper twee maanden na zijn aantreden als president van Argentinië, wordt Javier Milei geconfronteerd met moeilijkheden om de economie van het land te hervormen en de driecijferige inflatie te beteugelen. Zijn verzoek om uitgebreide uitvoerende bevoegdheden, cruciaal voor zijn plan, werd door het Congres afgewezen. Dit, samen met zijn reactie hierop en de daaropvolgende val van overheidsobligaties op de internationale markten, wijst op een verslechterende relatie met de noodzakelijke partijen voor de realisatie van zijn agenda.

Waarom is dit belangrijk?

Deze ontwikkelingen weerspiegelen de politieke onervarenheid van Milei's regering en onderstrepen de moeilijkheden die nieuwkomers in de politiek ondervinden wanneer ze radicale hervormingen willen doorvoeren. Milei's confrontatie met het Congres en zijn beslissing om een lijst van tegenstemmers te publiceren, hebben de al wankele verhoudingen verder onder druk gezet. Dit alles heeft een negatieve impact op de Argentijnse obligaties en de peso, en verhoogt de economische onzekerheid in een land dat al kampt met een ernstige economische crisis.

In het nieuws. Milei’s regering stuitte op weerstand in het Congres tegen zijn verzoek om uitgebreide uitvoerende bevoegdheden, een sleutelonderdeel van zijn hervormingsplan.

  • Na de afwijzing trok Milei het wetsvoorstel terug en viel hij de tegenstemmers aan, wat leidde tot een daling van Argentijnse overheidsobligaties op de internationale markten. (“Casta” staat hier voor het Argentijnse establishment)
  • De Argentijnse obligaties en de peso hebben te lijden onder de politieke onrust, met de obligaties die de grootste daling noteerden sinds Milei’s aantreden en een voortdurende devaluatie van de peso.

Politiek onervaren Milei

Zoom in. De politieke nieuwkomer Milei en zijn team hebben moeite om hun agenda door te drukken in een Congres waar ze slechts een minderheid vormen.

  • Ondanks aanvankelijke concessies, waaronder het halveren van het aantal artikelen in het wetsvoorstel, werd het uiteindelijk ingetrokken na afwijzing van cruciale delen door het Congres.
  • Milei’s belofte van “shocktherapie” voor de Argentijnse economie en zijn strijd tegen inflatie en staatscontrole blijven centraal, ondanks politieke tegenslagen.

Een referendum?

Zoom out. Argentinië kampt met een van de ernstigste economische crises ter wereld, met een recessie en een inflatie van 200%. Dit plaatst extra druk op Milei’s hervormingsplannen.

  • De machtige gouverneurs en gematigde wetgevers zijn terughoudend om Milei carte blanche te geven, gezien de politieke kosten van onpopulaire aanpassingen.
  • Ondanks de huidige tegenslagen, overweegt Milei’s team alternatieve strategieën, waaronder mogelijk een referendum, om steun voor zijn hervormingen te vergaren.
Meer