Migratie kan nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid

Een migratie naar Australië kan een negatieve impact hebben op de gezondheid van de inwijkeling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University in Australië en de University of Otago in Nieuw-Zeeland, die de gezondheid van allochtone en autochtone inwoners vergeleken.

De onderzoekers zeggen over een periode van twee decennia een alarmerende daling van de gezondheid bij immigranten te hebben moeten vaststellen. De resultaten van de studie kunnen volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor landen met grote groepen immigranten en kunnen ook een impact hebben op het internationaal immigratie-beleid.

“Migranten blijken bij hun aankomst in Australië opvallend minder klachten te hebben over chronische ziektes – zoals kanker, cardiovasculaire aandoeningen, artritis, diabetes of problemen met de luchtwegen – dan de lokale bevolking,” zegt hoofdonderzoeker Santosh Jatrana, professor sociale epidemiologie aan de Deakin University.

“Na amper twintig jaar blijkt die gezondheidskloof echter helemaal te zijn verdwenen en vertonen allochtone groepen evenveel chronische gezondheidsproblemen als de lokale populatie. De gezondheid van migranten kan dan ook aangetast worden door de adoptie van Australische gewoonten op het gebied van dieet, een gebrek aan fysieke activiteit en het gebruik van tabak en alcohol.”

Professor Jatrana voegt er aan toe dat de gezondheid van de allochtone groep bovendien kan worden ondermijnd door de stress van de migratie, de aanpassing aan een nieuwe cultuur en discriminatie.

“Alle migranten lopen door hun buitenlandse afkomst een risico op stress en discriminatie, maar vooral groepen met een visueel zichtbare minderheidsstatus dreigen met dergelijke problemen geconfronteerd te worden,” zegt de onderzoekster.

“Socioculturele hindernissen zouden bovendien voor een aantal migrantengroepen een belemmering kunnen vormen voor preventieve gezondheidszorg, zoals onder meer bij de opsporing van kanker bij vrouwen uit sommige allochtone populaties.”

“Ook het taalverschil, budgetbeperkingen, cultuur en een gebrekkige kennis van het lokale gezondheidssysteem kunnen bijdragen tot een verslechtering van de gezondheid,” zegt professor Jatrana nog. “De resultaten van het onderzoek kunnen belangrijke implicaties hebben voor de internationale migratie.”

“Chronische ziektes zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van overlijdens en werkonbekwaamheid en hebben belangrijke sociale, fysieke en economische effecten. De verslechterende gezondheid van migranten staat dan ook loodrecht op één van de belangrijkste pijlers van het immigratiebeleid.” (mah)

Meer