Microsoft, Apple, Amazon en Disney kanten zich tegen het klimaatplan van Biden

Verschillende bedrijven, waaronder Amazon en Microsoft, lobbyen tegen het sociale investeringsplan van de Amerikaanse president Joe Biden. In dat plan staan onder meer maatregelen op de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Waarom is dit belangrijk?

Biden wil met zijn sociale investeringsplan maar liefst 3,5 biljoen dollar investeren in de Amerikaanse economie. Dat kapitaal moet onder meer gebruikt worden voor kinderbijslag, gratis kleuteronderwijs, uitbreiding van de gezondheidszorgverzekering en investeringen om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Biden heeft ongetwijfeld een lastige week achter de rug. De Amerikaanse president kon op het nippertje een shutdown voorkomen door een noodwet te ondertekenen. Op die manier kon hij vermijden dat de Amerikaanse overheid zonder geld kwam te zitten. Al is daarmee de kous niet af. Door de noodwet is de shutdown afgewend tot begin december. Als er daarna geen definitief akkoord is over de begroting, dreigt er alsnog een shutdown.

Biljoenen dollars aan investeringen

De Republikeinen staan namelijk niet te springen om in te stemmen met de grote investeringsplannen van Biden. Op tafel liggen twee plannen: een infrastructuurplan ten belope van 1 biljoen dollar en een sociaal investeringsplan ten belope van 3,5 billjoen dollar. Daarvoor moet het schuldenplafond verhoogd worden, maar dat is niet naar de zin van de Republikeinen.

Ook de Amerikaanse bedrijven lijken zich nu te mengen in het debat. Amazon, Apple, Disney en Microsoft zijn enkele opvallende namen uit de lijst van bedrijven die lobbygroepen steunen die tegen het klimaatplan zijn. Die klimaatwetgeving bevat ongeziene voorstellen, waaronder de invoering van een belasting op methaangas, de uitbreiding van belastingvoordelen voor hernieuwbare energiebronnen en elektrische voertuigen, en het stimuleren van nutsbedrijven om meer schone energie te gebruiken.

Groene ambities bedrijven

Dat net de techgiganten de lobbygroepen steunen is allerminst opvallend. Amazon beloofde zijn uitstoot tegen 2040 tot nul terug te brengen en Microsoft beloofde tegen 2030 koolstofnegatief te zijn, terwijl Apple ernaar streeft om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn.

“Grote bedrijven vertellen ons graag hoezeer zij zich inzetten om de klimaatcrisis aan te pakken en een duurzame toekomst op te bouwen, maar achter gesloten deuren financieren zij juist die industriële handelsgroepen die zich met hand en tand verzetten tegen de grootste klimaatwet ooit”, reageerde Kyle Herrig, voorzitter van de toezichthouder Accountable.US, in een interview met The Guardian. “Zich verschuilen achter deze duistere groepen brengt niet alleen ons milieu in gevaar, het brengt ook de naam en reputatie van deze bedrijven in gevaar.”

De Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham), die heeft gezworen “alles” te doen wat in haar vermogen ligt om te voorkomen dat het wetsvoorstel wet wordt, heeft directieleden van bedrijven als Microsoft, Deloitte, United Airlines en Intuit in haar bestuur.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20