Coeur Mining

Coeur Mining is een mijnbouwbedrijf uit de Verenigde Staten. De naam is afkomstig van de ‘Coeur d’Alene’ rivier in Idaho, waar de onderneming ontstond in 1928. Voor lange tijd was het hoofdkantoor ook in die staat gevestigd, maar in 2014 verhuisde de firma naar de grote stad Chicago.

De belangrijkste grondstoffen afkomstig uit de mijnen van Coeur zijn goud en zilver. Momenteel zijn er vijf locaties, waarvan één niet-actief is. De sites zijn verspreid over Noord-Amerika: in de VS, Canada en Mexico. Het bedrijf ontgint er de materialen via ondergrondse mijnen, maar ook via de ‘open-pit’ (Eng.) methode: een grootschalige uitgraving van het aardoppervlak. Naast de bestaande sites is het bedrijf ook actief bezig met de exploratie van nieuwe gebieden. Twee van die exploratieprojecten financiert Coeur volledig zelf, voor andere locaties werkt het samen met partners via joint-ventures.

Het goud en zilver dat Coeur verkoopt aan haar klanten heeft verschillende vormen, afhankelijk van wie de eindklant is. Banken en handelshuizen kopen de edelmetalen in de vorm van pure goud- en zilverstaven. Om tot die vorm te komen laat Coeur haar grondstoffen door onafhankelijke partijen raffineren en versmelten. Een ander soort klant is de groep van raffinagebedrijven en grondstoffenhandelaars. Zij kopen ‘concentraat’ aan van het mijnbouwbedrijf. Door een chemische bewerking kan de onderneming zeldzame metalen afsplitsten van de gewone aarde. Dat verfijnde concentraat wordt dan verkocht aan bedrijven die de stof verder veredelen.

Meer