Aedifica

Aedifica is van oorsprong een Belgisch bedrijf en is gevestigd in Brussel. De hoofdactiviteit van de onderneming bestaat louter uit het verhuren van vastgoed aan bedrijven en organisaties die de gebouwen uitbaten. De focus van het bedrijf ligt op zorgvastgoed, zoals woonzorgcentra en andere vormen van seniorenhuisvesting, maar ook kinderdagverblijven bijvoorbeeld.

Het statuut van de vastgoedspeler is vastgelegd als ‘Gereglementeerde Vastgoedvennootschap’ of ‘GVV’ naar Belgisch recht. Dat statuut houdt in dat Aedifica aan bepaalde eisen moet voldoen; bijvoorbeeld qua schuldgraad en hoeveelheid van de winst die verplicht als dividend moet uitgekeerd worden.

Nieuwe panden komen in de portefeuille van het vastgoedbedrijf door overnames of door de oplevering van projecten. Hoewel Aedifica een Belgische Gereglementeerde Vastgoedvennootschap is, reikt de portefeuille van haar onroerende goederen verder dan enkel het Belgische grondgebied. Op dit moment bevinden alle (meer dan 500) gebouwen zich in Europa. Zo vind je zorgvastgoed van Aedifica in België, Duitsland, Zweden, Finland, Nederland, het VK, Ierland en Spanje.

Meer