Maakt gokken deel uit van de diepgewortelde biologie van de mens?

Net zoals de mens, laten ook chimpansees zich door marketing beïnvloeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University en de Yale University bij een populatie van veertig chimpansees en bonobo’s in de Congolese reservaten Tchimpounga Chimpanzee Sanctuary en Lola ya Bonobo Sanctuary.

De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat het fenomeen, dat ook het gokgedrag van de mens weerspiegelt, een diepere biologische grond heeft. Dat geeft volgens hen ook aan dat het probleem wellicht moeilijk te bestrijden is. Er wordt nog aan toegevoegd dat mannelijke apen het meest geneigd waren om op een potentiële extra beloning te gokken.

Positieve vooringenomendheid

“Het is bekend dat de consument een hamburger smakelijker vindt wanneer aangegeven wordt dat de inhoud voor 75 procent uit mager vlees bestaat dan wanneer meegedeeld wordt dat het product 25 procent vet bevat,” stipt onderzoeksleider Christopher Krupenye, evolutionair bioloog aan de Duke University. “Nochtans wordt daarmee hetzelfde type product omschreven.”

“Op diezelfde manier wordt een medische procedure sneller aan andere patiënten aanbevolen wanneer een succesniveau van 50 procent wordt beloofd dan wanneer gewaarschuwd wordt voor een risico van 50 procent op mislukking. Ook hier gaat het in werkelijkheid om hetzelfde succesniveau. Apen blijken aan dezelfde misleiding bloot te staan.”

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de apen bij een beloning – waarbij gekozen kon worden tussen een vrucht of een portie noten – de voorkeur gaven aan de kans een extra bonus te krijgen dan met een kleinere portie gesanctioneerd te worden. “Nochtans kregen ze in alle gevallen dezelfde beloning,” verduidelijkt Christopher Krupenye.

“De apen bleken vaker het fruit te verkiezen boven de noten wanneer hen geleerd was dat ze 50 procent kans hadden op een verrassing met een tweede vrucht. Wanneer hen echter getoond was dat ze twee vruchten konden kiezen, met een 50 procent risico slechts één exemplaar te ontvangen, was de voorkeur voor het fruit veel minder uitgesproken.”

Diepe wortels

“Mensen lijken een voorkeur te geven aan het benadrukken van positieve elementen boven een waarschuwing voor negatieve aspecten,” benadrukt Christopher Krupenye.

“Vermoed werd dat deze vooringenomendheid een product was van de menselijke cultuur of socialisatie, zoals ervaringen met financiële markten, maar het feit dat ook chimpansees en bonobo’s, de naaste verwanten van de mens, hetzelfde gedrag vertonen, laat veronderstellen dat deze fenomenen diepe wortels hebben in de biologie.”

“Daardoor kan worden afgeleid dat deze vooroordelen moeilijk kunnen worden overwonnen, maar wel is het mogelijk om een omgeving te creëren die kan helpen betere keuzes te maken.” (mah)

Meer