“Na forse stijging loonkosten is er licht aan het einde van de tunnel voor de werkgevers”

Uit een onderzoek van de HR-dienstverlener Securex blijkt dat een effectief gepresteerd uur werk de Belgische werkgevers vorig jaar gemiddeld 7,9 procent meer kostte dan in 2021. Daar komt voor heel wat bedrijven dit jaar nog eens de indexering van de lonen bij. Els Vanderhaeghen, de juridische experte bij Securex, merkt in een gesprek met Business AM Radio, op dat er wel licht is aan het einde van de tunnel.


Els Vanderhaeghen sprak met Business AM Radio over een onderzoek van Securex over de loonkosten.


In het nieuws: Een effectief gepresteerd uur werk kostte in ons land vorig jaar gemiddeld 38,5 euro. Dat is 7,9 procent meer dan in 2021, toen dat nog 35,7 euro kostte. Sinds 2020 is de loonkost per effectief gewerkt uur gestegen met 10,7 procent.

  • “De loonkost per gewerkt uur werd berekend door de totale jaarlijkse loonkost te delen door het totaal aantal gepresteerde uren in dat jaar bij werknemers”, verduidelijkt Vanderhaeghen.
  • Ze voegt eraan toe dat de toename van de gemiddelde loonkost (per uur) niet automatisch betekent dat er ook meer werd gepresteerd. “We merken op dat er vorig jaar nog altijd sprake was van tijdelijke werkloosheid en meer kort absenteïsme”, klinkt het.

Forse toename inflatie in 2022

Hoge inflatie: De consumentenprijzen zijn vorig jaar fors toegenomen. Bedrijven die actief zijn in sectoren waar de lonen één keer per jaar worden geïndexeerd, zien de loonkosten dit jaar nog eens met 11 procent stijgen.

  • “In die loonaanpassingen zit dus nog de hoge inflatie van 2022”, aldus de juridische experte. “De inflatie is intussen gedaald, waardoor de indexering voor die bedrijven in 2024 minder fors zal zijn. Bovendien zou de spilindex minder worden overschreden. Er is dus licht aan het einde van de tunnel voor de werkgevers.”
  • Uit de jongste prognose van het Federaal Planbureau blijkt dat de spilindex dit jaar slechts één keer zal worden overschreden. De Belgische instelling verwacht een inflatie van 5,3 procent (op jaarbasis) in 2023, ver verwijderd van de 9,59 procent in 2022.

(lb)

Meer