De lonen zouden in 2023 en 2024 telkens maar één keer worden geïndexeerd: wat betekent dat voor je portefeuille?

Het Federaal Planbureau heeft de inflatieprognoses voor dit en volgend jaar een update gegeven. Die prognose houdt rekening met de jongste energiemaatregelen van de federale regering. De overheidsdenktank is vrij positief over de verdere evolutie van de geldontwaarding.

Inflatie

 • In vergelijking met de prognose op 8 februari is het Federaal Planbureau iets optimistischer over wat de toekomst brengen zal. De inflatie zou gemiddeld 4,5 procent bedragen in 2023 en 2,9 procent in 2024, tegenover 9,59 procent in 2022.
 • De Belgische instelling verwacht dat de olieprijs in 2023 gemiddeld 85 dollar per vat zal bedragen en in 2024 80 dollar.
 • De wisselkoers van de euro zal naar verwachting uitkomen op 1,10 dollar in 2023 en 1,12 dollar in 2024. Momenteel schommelt de koers rond 1,07 dollar.

Automatische loonindexering

 • De spilindex zal naar verwachting slechts één keer worden overschreden in 2023, in augustus.
  • Dat betekent dat de uitkeringen en lonen van de ambtenaren in respectievelijk september 2023 en oktober 2023 zullen worden geïndexeerd. Werknemers uit de particuliere sector zullen volgen, afhankelijk van het paritair comité.
 • Volgens de overheidsinstelling zal de spilindex ook in 2024 slechts één keer worden overschreden, in februari.
  • Dat betekent dat de uitkeringen en lonen in de overheidssector respectievelijk in maart 2024 en april 2024 worden geïndexeerd.
 • In vergelijking met de vorige prognose zien we dat de indexering met enkele maanden wordt opgeschoven. Dat is het gevolg van het energieakkoord van Vivaldi, waarbij de btw op energie definitief werd verlaagd tot 6 procent. Die verlaging wordt gecompenseerd door accijnzen.

De economische groei

 • Het Federaal Planbureau merkt ook op dat “de groei beter dan verwacht standhoudt”. Er is sprake van een groeivertraging, maar België zou een recessie moeten vermijden. Voor heel 2022 wordt een groei van 3,1 procent verwacht en in 2023 van 1 procent.
 • De koopkracht van de Belgen neemt toe na de daling van de energieprijzen en de vertraging van de inflatie. Het reële beschikbare inkomen van de huishoudens zal dit jaar naar verwachting met 4,2 procent stijgen, na een daling van 1,2 procent vorig jaar. De automatische loonindexering van 2022 zal dit jaar volledig in de lonen verwerkt zijn.
 • Een keerzijde: de jobcreatie zal naar verwachting vertragen tot 38.000 nieuwe banen, in vergelijking met de 100.000 netto nieuwe banen vorig jaar (een cijfer dat gezien de economische situatie vrij uitzonderlijk was). De bedrijfsinvesteringen zullen in 2023 met 0,1 procent dalen, na een daling met 1,9 procent in 2022.

(ns/evb)

Meer