Lijdt u ook aan beslissingsmoeheid?

Indien u zich betrapt op het maken van ondoordachte en onverantwoorde beslissingen ligt dat waarschijnlijk aan een vorm van mentale moeheid eerder dan aan een aangeboren gebrek aan wilskracht. Beslissingsmoeheid, een gevolg van het nemen van te veel beslissingen, kan een reden zijn waarom mensen roekeloos geld blijven uitgeven aan schoenen, snoep of andere zaken.

Dat we tegen onze fysieke grenzen kunnen aanbotsen en dat ook ons uithoudingsvermogen niet onbegrensd is wisten we al, maar psychologen beginnen nu ook te denken dat onze mentale capaciteiten niet onbegrensd zijn. Uit nieuw onderzoek blijkt dat we naargelang de dag vordert te kampen krijgen met beslissingsmoeheid. The New York Times publiceerde een korte handleiding:

Wat is beslissingsmoeheid?
Naargelang iemand tijdens de dag steeds meer beslissingen moet nemen, ziet het brein zijn mentale uithoudingsvermogen afzwakken en begint het ook beroep te doen op een of twee shortcuts:  het brein gaat ondoordachte beslissingen nemen of vermijden om nog een beslissing te moeten nemen. Daardoor worden doorgaans gewone en rustige mensen plots kwaad op een collega of een gezinslid, gaan ze zich te buiten aan koopjes, kopen ze zakken vol chips en snoep in de supermarkt en nemen ze opties voor hun nieuwe auto die totaal overbodig zijn.

Is dit dan iets anders dan de welbekende fysieke vermoeidheid?
Jazeker. En toch zal het amper bij u opkomen dat uw mentale energie op een laag niveau staat. Onderzoekers vroegen een aantal shoppers in een winkel om een aantal eenvoudige rekenkundige vragen op te lossen. Wat bleek? De mensen die reeds een aantal shoppingbeslissingen hadden genomen gaven het snelst op bij deze wiskundige vraagstukjes. Iedereen kent het gezegde ‘Shop till you drop’, maar wie dat doet ziet ook zijn wilskracht verminderen.

Heeft dit ook implicaties buiten de shoppingsfeer?
Absoluut. Volgens de onderzoekers speelt beslissingsmoeheid zelfs een grote rol in de armoedecyclus. Doorheen de dag moeten arme mensen vaker beslissingen nemen en onderhandelen dan rijke mensen, die minder op hun uitgaven moeten letten. Daardoor raken arme mensen mentaal sneller vermoeid, wat hen wilskracht ontneemt om harder te werken, gezonder te eten, minder te roken of te studeren voor een examen. Beslissingsmoeheid doet ook vragen rijzen over de wijsheid van twaalf uren durende werkdagen voor dokters, rechters etc.

Wat betekent deze beslissingsmoeheid voor mensen die een diëet volgen?
Veel. Lage glucoseniveaus zorgen ervoor dat het brein zich gaat focussen op onmiddellijke genoegdoening eerder dan op langetermijndoelen, wat betekent dat diëters in een voedings-Catch 22-scenario terechtkomen. Diëters hebben wilskracht nodig die hen van eten weghoudt, maar wanneer een diëter niet eet, kan hij ook zijn glucoseniveaus niet handhaven, die nodig zijn om die wilskracht te bekomen. In januari verklaarde onderzoeker Todd Heatherton van de universiteit van Dartmouth dat een dosis glucose de effecten van beslissingsmoeheid op het brein ogenblikkelijk en volledig omkeert.

Bestaat er een manier om wilskracht te controleren?
Verstandige beslissingen nemen is geen aangeboren menselijke eigenschap. Volgens psycholoog Roy F. Baumeister is het zelfs een fluctuerende staat. Iedereen wiens glucoseniveaus laag zijn of die mentaal moe is dreigt slechte beslissingen te nemen. Daarom is het aangeraden om gezonde routines te onderhouden die de nood aan onnodig overleg elimineren. Belangrijke beslissingen worden ook best vroeg op de dag en met een volle maag genomen.

(Foto: AttributionShare Alike lyzadanger)

Meer