Koeien haten koebellen

De Zwitserse koeien haten hun grote koebellen en produceren door het hinderende voorwerp aan hun nek ook minder melk. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Het is volgens de onderzoekers echter niet duidelijk of de negatieve impact moet worden gezocht bij het storende lawaai of bij het gewicht van de koebellen.

“Samen met de supergeheime bankensector en de spitse alpentoppen vertegenwoordigt het opmerkelijke geluid van de koebellen in het berglandschap één van de typische beelden waarvoor Zwitserland over de hele wereld bekend is,” merkt Matt Phillips, financieel redacteur van het magazine Quartz, op.

“Toeristen zijn verrukt over het lieflijke geluid van de koebellen, maar het onderzoek van de wetenschappers aan de ETH Zürich laat uitschijnen dat de koeien zelf veel minder enthousiast zijn. De onderzoekers wijzen er immers op dat een gemiddelde koebel bijna drie kilogram kan wegen en een geluid van meer dan honderd decibel kan genereren.”

“Dat geluidsniveau komt overeen met het lawaai van een drilboor,” geeft onderzoeksleider Julia Johns, researcher bij het departement dierkunde en leefmilieu van de ETH Zürich, aan. “Eerdere research heeft bovendien al uitgewezen dat koeien op het gebied van gehoor veel gevoeliger zijn dan mensen. Het is zelfs niet uitgesloten dat in Zwitserland duizenden koeien door het overweldigende geluid doof zijn geworden.”

Bij het onderzoek, waarbij meer dan honderd koeien op vijfentwintig boerderijen met een koebel waren uitgerust, werden waardes tot 113 decibel genoteerd, waarmee de wettelijke normen gevoelig worden overschreden. Een aantal van de koeien uit het experiment bleken nadien niet meer op geluid te reageren.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de koeien door de bellen ook minder eetlust toonden en tevens minder frequent bleken te herkauwen. “Het is echter niet duidelijk of het gewicht of het geluid de productiviteit van de dieren aantast,” wordt er opgemerkt. Ook zou het gewicht van de koebellen door wrijving van de halsband voor kwetsuren zorgen.

Dierenactivisten protesteren al langer tegen de koebellen. Er zijn volgens Lolita Morena, bestuurslid van de organisatie Protection Suisse des Animaux, geen wetenschappelijke onderzoeken nodig om te weten dat de koebellen nadelig zijn. Bovendien kan met satellietnavigatie volgens haar een uitstekend alternatief worden geboden.

De Zwitserse boeren zeggen echter dat de ontvangst van satellietnavigatie in het Zwitserse berggebieden niet optimaal is en het dus niet altijd mogelijk zou zijn om de dieren terug te vinden. Ook wordt opgemerkt dat de onderzoekers gebruik hebben gemaakt van koebellen die uitsluitend bij ceremoniële gelegenheden worden gebruikt.

Bovendien wordt aangevoerd dat de koebellen onderdeel vormen van de Zwitserse cultuur en tradities en onlosmakelijk verbonden zijn met het Zwitserse berglandschap. Het Zwitserse Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zegt het onderzoek verder te zullen opvolgen.

“Zwitserland zonder koebellen lijkt onmogelijk,” zegt de organisatie Swiss Tourism. “Een verbod op koebellen zou het einde betekenen van een mythe en een belangrijk element van het Zwitserse imago elimineren. Anderzijds moet het dierenwelzijn prioriteit genieten. Indien experts unaniem kunnen aantonen dat de koebellen het welzijn van de dieren in het gedrang brengen, moet een verbod worden aanvaard.” (mah)

Meer