Kleine lening aanvragen of afsluiten?

Indien je dringend een kleine lening nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je je auto moet laten repareren, maar je salaris nog even op zich laat wachten, dan is een minilening afsluiten wellicht een goede oplossing. Een minilening is namelijk een leenvorm om relatief kleine, onverwachte uitgaven mee op te kunnen vangen. Vanwege het feit dat je via een minilening slechts een beperkt bedrag kunt lenen en tevens de looptijd van de leenovereenkomst zeer beperkt is, wordt deze manier van geld lenen ook wel als kleine lening of flitskrediet aangeduid. Een kleine lening aanvragen en daarvoor eerst diverse aanbieders vergelijken is echter niet voor iedereen even eenvoudig gebleken.

Verschillen tussen een kleine lening en andere leenvormen

Een kleine lening is in een aantal opzichten totaal verschillend van de overige leenvormen die aan worden geboden. Het vinden van een goedkope kleine lening is dan vaak ook niet eenvoudig. Toch kan een kleine lening erg handig zijn als je een geringe uitgave wilt bekostigen, zoals een aankoop of betaling van enkele tientallen tot honderden euro’s. Per aanbieder kan het minimum en maximum leenbedrag van een kleine lening overigens verschillen omdat zij vrij zijn om deze bedragen zelf te bepalen.

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€ 500€ 10.001Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000 Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Het geldbedrag dat je door middel van een kleine lening hebt geleend, zul je in de regel erg snel (tussen de 14 dagen en 3 maanden) weer terug te betalen aan de kredietverstrekker. Bij een kleine lening is er immers geen sprake van een gespreid aflossingssysteem, zoals bij een heleboel andere leenvormen wel het geval is. Om die reden zal het aangaan van een kleine lening ideaal zijn voor kredietnemers die dringend bepaalde uitgaven moeten doen en met deze leenvorm de periode tot de storting van hun loon, vakantiegeld of eindejaarsbonus willen overbruggen. Vanwege de aanzienlijke kosten doe je er echter goed aan om eerst goed te overwegen of er geen goedkopere alternatieven aangewend kunnen worden voordat je een kleine lening aangaat. Vermijd bovendien om deze leenvorm te gebruiken om zogenaamde spiraalkredieten te bekostigen. Een kleine lening afsluiten, is al evenmin aan te bevelen als financieringsmiddel voor een eerder afgesloten minilening en de daarbij behorende leenkosten.

Voorwaarden van een kleine lening

Aangezien er maar een gering bedrag geleend kan worden via een kleine lening, zullen de voorwaarden van de kredietverstrekker eveneens beperkter zijn, dan die van de reguliere leningen. De meeste kredietverstrekkers vragen tijdens de uitvoering van een simulatie van een kleine lening enkel om een vast inkomen dat hoog genoeg is om de lening mee af te betalen.

Een kleine lening gaat dan ook niet gepaard met een tijdrovende en omslachtige, administratieve procedures. Het gros van de aanvragen voor een kleine lening wordt zelfs binnen één of twee dagen afgewerkt, waarna de leensom eveneens binnen een paar dagen (soms zelfs uren) op je bankrekening gestort wordt.

Het leeuwendeel van de kredietverstrekkers die kleine leningen aanbieden, beschikt over een degelijke website waar prima een kleine lening online aan kan worden gevraagd. Door een kleine lening aan te vragen bij een bank of andere financiële instelling kun je dan ook gemakkelijk voorkomen dat je bij vrienden of familie aan moet kloppen als je wat geld wilt lenen om zo een (tijdelijk) financieel probleem op te vangen.

Kleine lening en toetsing bij de CKP

Op het moment dat je geld wilt lenen, dan zul je doorgaans al snel worden geconfronteerd met de vraag of je nog één of meerdere schulden open hebt staan. Kredietverstrekkers zullen immers bij het verstrekken van een lening geld aan je ter beschikking stellen en hopen dat je de leensom samen met de leenvergoeding aan het einde van de looptijd terug zult betalen. Om een duidelijk overzicht te kunnen krijgen van eventuele achterstallige schulden werd er in ons land de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) in het leven geroepen. De CKP is een instelling die valt onder de Nationale Bank van België en is bevoegd om alle afgesloten leningen en kredieten aan particulieren ten behoeve van privédoeleinden te registreren, evenals eventuele betalingsproblemen en wanbetalingen.

Met andere woorden: als je als particulier een lening dus niet correct aflost, zul je op worden genomen in deze databank (ook wel de zwarte lijst genoemd). Bovendien bestaat er dan een kans dat je geen nieuwe lening meer verstrekt krijgt door een kredietverstrekker. Hoewel elke kredietverstrekker bij wet verplicht is om de databanken van de CKP te raadplegen voordat de aanvraag van een nieuwe lening goed wordt gekeurd, blijken kredietverstrekkers bij een de aanvraag van een kleine lening minder problemen te hebben met een eventuele registratie op de zwarte lijst.

Een kleine lening wordt namelijk aangegaan voor slechts een beperkte looptijd en eveneens een geringe leensom, waardoor de financiële risico’s voor de kredietverstrekker beperkt blijven. Dit beperkt financieel risico zal samen met de hogere rente van de kleine leningen veel kredietverstrekkers doen besluiten om een dergelijke lening toch te verstrekken, zelfs als er al meerdere openstaande schulden bekend zijn op naam van de kredietnemer.

Kleine leningen vergelijken

Een heleboel kredietverstrekkers promoten hun kleine leningen enorm omdat deze leenvorm door vrijwel iedereen af kan worden gesloten, ongeacht diens woonplaats of werksituatie. Wanneer je echter op zoek bent naar een voordelige kleine lening dan doe je er dus verstandig aan om door allerlei hippe benamingen en reclameteksten heen te prikken. Het gaat namelijk in alle gevallen om een manier van geld lenen waarover je een forse leenvergoeding dient te betalen. Verantwoord en voordelig een kleine lening afsluiten is dan ook een kwestie van meerdere producten van verschillende kredietverstrekkers met elkaar vergelijken.

De volgende aspecten van een kleine lening k van aanbieder tot aanbieder variëren:

  • maximum leensom,
  • minimum inkomen,
  • maximum leeftijd,
  • toetsing bij de CKP,
  • kosten van de lening.

Mogelijke risico’s van een kleine lening

Op het moment dat je overweegt om een de reparatie van bepaald huishoudelijk apparaat of ander defect toestel door middel van een kleine lening te financieren, dan is het essentieel om te weten dat dit een hogere kostprijs met zich mee zal brengen dan bijvoorbeeld het aangaan van een reguliere lening op afbetaling of het betalen met een kredietkaart. Bij een kleine lening zul je echter in ruil voor de hoge flexibiliteit en snelheid waarmee de lening wordt verstrekt, een hogere leenvergoeding moeten betalen. In het bijzonder als de kleine lening bij een reguliere bank gaat vergelijken met die van een online, commerciële kredietverstrekker, dan zijn er forse verschillen waar te nemen ten aanzien van de leenvergoeding.

Krediettrekkers zijn in ons land echter verplicht om de totale kostprijs van de kleine lening duidelijk aan te geven. De effectieve kostprijs van een kleine lening (leenvergoeding), evenals bijkomende administratie- en dossierkosten zullen verplicht vermeld moeten worden bij een dergelijke leenvorm. In de praktijk hanteren kredietverstrekkers echter uiteenlopende methodes om de kleine leningen goedkoper te laten lijken ten opzichte van soortgelijke leningen van concurrenten.

Zo zijn er een aantal kredietverstrekkers dat een lage leenvergoeding hanteren voor de kleine lening, maar de bijkomende vergoedingen af zullen laten hangen van de snelheid waar de aanvraag mee behandeld dient te worden. Indien je snel geld wilt lenen, dan kun je al snel in de verleiding komen om een spoedbehandeling van de aanvraag te overwegen, waar vervolgens een forse vergoeding voor in rekening gebracht zal worden door de kredietverstrekker.

Andere kredietverstrekkers vragen een garantiestelling voor de lening, waarvoor wederom bijkomende kosten berekend zullen worden. Een dergelijke garantiestelling is niet direct gekoppeld aan de betreffende kleine lening, met als gevolg dat de kostprijs niet in het JKP opgenomen wordt.

Een derde risico van een kleine lening bestaat uit de kosten van aanmaningen en betalingsherinneringen. Indien je niet op tijd de aflossingen van de kleine lening na kunt komen, dan zul je te maken krijgen met een flinke boete die direct moet worden betaald. Commerciële kredietverstrekkers zullen als gevolg daarvan vaak al uitgaan van de aanname dat de kredietnemer niet op tijd zal aflossen. Bij voorkeur vermijd je dan ook opeenvolgende schulden en het aangaan van een kleine lening om andere lopende schulden mee af te betalen.

Aanbieders van kleine leningen

De meeste aanbieders van kleine leningen zul je online aantreffen. Dit is wel zo handig want op die manier kun je gewoon vanachter je computer, en dus volkomen anoniem, een leensimulatie uitvoeren en eventueel direct een kleine lening aanvragen. Uiteraard dien je, om de mest voordelige leenvorm te vinden, meerdere leenvormen van verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken. Een kleine lening aangaan, is namelijk niet in alle gevallen aan te bevelen, bijvoorbeeld als je op korte termijn niet over voldoende financiële middelen kunt beschikken om de kleine lening en de bijbehorende leenkosten, weer probleemloos af te lossen.

Conclusie

Een kleine lening kan in bepaalde situaties erg handig zijn, bijvoorbeeld als je plotseling te maken krijgt met een dringende betaling, maar je nog enige tijd moet wachten op je salaris. Door een kleine lening aan te gaan kun je dan dit geldgebrek overbruggen. Wel dien je je goed te beseffen dat er aan een kleine lening aanzienlijke kosten en strikte aflossingsvoorwaarden zijn verbonden. Je laten verleiden door het feit dat je binnen enkele een korte tijd extra geld in handen kunt hebben, kan je duur komen te staan als je niet precies weet waar je mee be4zig bent en hoe je de aflossing van deze schuld gaat regelen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20