‘Kans bestaat dat het blanke ras binnen 20 jaar uit Europa verdwijnt’

In de laatste editie van de Global Gold’s Outlook, buigt professor Dr. Albert A. Stahel, die doceert aan universiteit van Zurich en lid is van de het Military Conflict Institute in Washington DC, zich over de huidige geopolitieke situatie van Europa.

Het stuk is interessant en zeker lezenswaardig, maar het is vooral zijn conclusie die tot nadenken stemt:

“We zien verschillende van de Arabische staten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, die na 1918 door de Fransen en Britten werden opgericht,  uiteenvallen. Deze staten vormden de linie die de Europese staten de mogelijkheid gaven de migratieprocessen vanuit Afrika en Azië naar Europa onder controle te houden. Nu die linie er niet meer is, dreigt de sociale, economische en demografische structuur van Duitsland, Frankrijk, het VK en andere Europese landen sterk te worden beïnvloed door de toevloed van migrerende Afrikanen en Aziaten en wel in die mate dat die sociale structuur volledig wordt gewijzigd. 

 

Het feit dat de meerderheid van deze migrantenpopulatie afkomstig is uit moslimlanden geeft aan dat er een grote kans is dat we de volgende 20 jaar de opkomst van een moslimmeerderheid zullen zien in vele Europese landen.

De voorbije decennia heeft het Midden-Oosten constant in oorlog en onmin geleefd. Voeg daarbij de steeds verder toenemende radicalisering van de massa’s ten gevolge van de immer uitbreidende godsdienstoorlog tussen sjiïeten en soennieten en de Europeanen die steeds banger worden voor moslims vanwege het negatieve en slechte imago dat ze in de mainstream media opgespeld krijgen.

Dan is er nog de economische realiteit, die sommige Europese landen opzadelt met jeugdwerkloosheidspercentages van 30 tot 60% en waarvoor geen enkele oplossing in zicht is.

Negativiteit leidt enkel tot meer negativiteit, wat uiteindelijk zal leiden tot bijkomende spanningen in de eurozone. Hoewel velen zich zorgen maken om de terugkeer van Syrië- en Irakstrijders van Europese origine naar hun thuisland en die klaar zouden zijn om hier aanslagen te plegen, mogen de factoren die deze situatie hebben gecreëerd niet vergeten worden.

De toekomst van Europa zal worden bepaald door de huidige conflicten in het Midden Oosten en Oekraïne, door de migratie van miljoenen mensen en door de dreiging van Europse jihadisten. Al deze factoren kunnen Europa destabiliseren. 

Volgens mij bestaat zelfs de kans dat het Kaukasische ras, dat de wereld sinds de 17de eeuw heeft gedomineerd, in Europa zal verdwijnen.

Binnen 20 jaar zou er dan een nieuw Europa zijn, dat sterke banden onderhoudt met Afrika en Azië. Het traditionele Europa, opgericht door Karel de Grote, zal dan opgehouden zijn te bestaan.”

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.